Raport A3 - zebranie zespołu

Raport A3 – Kompendium Wiedzy

Raport A3 jest narzędziem jakościowym, który został rozpowszechniony w zakładach produkcyjnych Toyoty. Dzięki przedstawieniu wszystkich informacji poprzez prostą i spójną strukturę został on także doceniony przez inne przedsiębiorstwa.

Zarządzanie ryzykiem w sektorze automotive

Zarządzanie ryzykiem w sektorze Automotive

W dobie rosnącej zmienności, niepewności i złożoności świata, doświadczenia firm pokazują niestabilność i skłonność do ryzyka, co może zaskoczyć praktycznie każdą firmę na świecie. Z tego powodu kluczowe jest zaplanowanie skutecznego zarządzania ryzykiem przez organizacje, które pozwala na wdrożenie odpowiednich działań i decyzji wyprzedzających.

inżynier jakości klienta

Jakie kompetencje musi posiadać Inżynier jakości klienta

Praca na stanowisku inżyniera jakości klienta jest jednym z ważniejszych w przedsiębiorstwie. Wynika to przede wszystkim z jej specyfiki, która łączy w sobie współpracę z przedstawicielami jakości klienta jak i zespołem wdrożeniowym organizacji. Przygotowując się do objęcia tego stanowiska warto poznać główne kompetencje wpływające na efektywność pracy.

Identyfikacja i identyfikowalność

Identyfikacja i identyfikowalność – jaka jest różnica?

Identyfikacja i identyfikowalność to dwa pojęcia, które są istotne z punktu widzenia zarządzania statusem produkowanych części. Dodatkowo jest to ważny element analizy problemu jakościowego, ponieważ pozwala na zmniejszenie podejrzanej populacji części, a tym samym redukcji kosztów.