1. Quality Management System:
 • Metody identyfikacji ryzyka w procesie
 • Lean Management – identyfikacja narzędzi ciągłego doskonalenia
2. QRQC – budowanie zespołu zarządzającego produkcją
 • QRQC: Quick Response Quality Control – metoda szybkiej reakcji na błędy
 • Specyfika zadań i odpowiedzialności w zespole
 • Organizacja zespołu, komunikacja, raportowanie, eskalacja
3. Rozwiązywanie problemów jakościowych na linii produkcyjnej
 • QR – szybka reakcja na błędy
 • 3R – San Gen Shugi, cykl PDCA
 • Red box
 • AQM – auto-quality matrix
 • On job training
4. Problem solving – FTA PDCA
 • QR – identyfikacja problemu (5W2H)
 • Zabezpieczenie klienta – natychmiastowe akcje zabezpieczające
 • Organizacja i wnioski z sortowania
 • Assignment task – przyspieszenie procesu
 • Analiza FTA – identyfikacja potencjalnej przyczyny wystąpienia błędu
 • Analiza FTA – identyfikacja potencjalnej przyczyny nie wykrycia błędu
 • 5Whys – identyfikacja przyczyny źródłowej
 • Odtworzenie wady
 • Zatwierdzenie działań korygujących
 • Weryfikacja skuteczności działań
5. Lesson Learned Card – wnioski z analizy
 • Uczymy się na błędach
 • Standaryzacja działań

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnik nauczy się :

 • Poznasz zakres obowiązków i odpowiedzialności w zespole QRQC
 • Dowiesz się jak raportować i eskalować w ramach QRQC (z poziomu LINE do PLANT QRQC)
 • Dowiesz się jak i kiedy należy reagować na błędy
 • Poznasz metody i narzędzia umożliwiające identyfikację przyczyny źródłowej
 • Dowiesz się jak weryfikować czy wdrożone działania są skuteczne
 • Przekonasz się, że korzystne jest eliminowanie przyczyny źródłowej a nie skutków jej występowania
 • Przekonasz się, że QRQC daje możliwość ciągłego doskonalenia
 • Zdobędziesz kwalifikację, które dają Ci możliwość prowadzenia, nadzorowania analiz
 • Przekonasz się jak proces standaryzacji wpływa na poprawę wyników w przedsiębiorstwie

Automotive Quality Solutions

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie QRQC skierowane jest do managerów średniego szczeble, liderów zespołów pracowniczych oraz członków zespołów wspierających produkcję, logistykę
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć wszyscy zaangażowani w obsługę, poprawę procesów produkcyjnych
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania i znajomości metod zarządzania produkcją i rozwiązywania problemów

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / cena

Czas trwania:
2 dni (każdy 8 godzin lekcyjnych)

 

Cena:
Szkolenia wewnętrzne: proszę o kontakt z biurem

Płatność proszę realizować do 30 dni po przeprowadzonym szkoleniu.

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat