Audytor wewnętrzny IATF szkolenie

Audytor wewnętrzny IATF szkolenie – agenda:

1. Przedstawienie sposobu przeprowadzenia auditu zgodnie z ISO 19011

2. Interpretacja wymagań IATF 16949 i ISO 9001 w kontekście sposobu ich auditowania.

3. Cele i program auditu

4. Przeprowadzenie auditu

5. Przygotowanie auditu – plan i lista pytań auditowych

6. Przeprowadzenie działań auditowych

7. Ustalenia i wnioski z auditu

8. Raport z auditu

9. Zakończenie auditu

10. Przeprowadzenie działań poauditowych

11. Kompetencje i ocena auditorów

12. Praktyczne warsztaty

Adresaci szkolenia:

• Auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych,

• Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości,

• Osoby wdrażające systemy jakości,

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnik nauczy się:

 • Poprawnie interpretować punkty standardu ISO 9001 oraz IATF 16949:2016,
 • Opracowywać plan auditów systemu, procesu i wyrobu,
 • Przeprowadzać audit systemu, procesu, wyrobu,
 • Interpretować wymagania oraz opracowywać raport z auditu,
 • Planować działania korygujące,

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla firmy:

Właściwa interpretacja standardu IATF jest istotna w każdym przedsiębiorstwie, jednak dokonanie tego jest możliwe dopiero po odpowiednim szkoleniu organizowanym przez naszą firmę. Z naszą pomocą każdy audytor wewnętrzny IATF pozna wiedzę teoretyczną oraz tajniki praktyczne w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów. Jednocześnie sprawi, że wpłynie to na zwiększenie skuteczności przeprowadzanych procesów.

Korzyści dla firmy:

 • zwiększenie kwalifikacji pracowników, zgodnych z obowiązującymi normami,
 • zwiększenie wiedzy teoretycznej pracowników w zakresie właściwego planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych,
 • zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych,
 • poznanie mniej znanych technik oraz metod, umożliwiających sprawniejsze oraz skuteczniejsze przeprowadzenie całego procesu w odniesieniu do między innymi jakości wyrobu czy systemu,
 • przeanalizowanie obowiązujących procedur oraz systemów, identyfikując co wymaga zmiany, co usunięcia, a czego nadal brakuje i należy dodać,
 • możliwość rozmowy z profesjonalistą, otrzymując porady w zakresie zauważonych w firmie problemów wraz ze sposobami ich rozwiązania.

Automotive Quality Solutions

Czas trwania

 • 2 dni (po 8 godzin lekcyjnych)

 

Szkolenie można także realizować poprzez skorzystanie ze szkolenia w postaci nagrań video – szkolenie w formie nagrań video

 

Cena szkolenia zamkniętego:

 • Cena ustalana indywidualnie z klientem

 

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

 

Zapraszamy do bezpłatnego pobrania ebooka IATF 16949:2016 Praktyczny przewodnik po realizacji określonych wymagań

Audytor wewnętrzny IATF szkolenie - IATF 16949:2016 Praktyczny Przewodnik po Realizacji Określonych Wymagań