Agenda szkoleniowa:

1. Przedstawienie sposobu przeprowadzenia auditu zgodnie z ISO 19011

2. Interpretacja wymagań IATF 16949 i ISO 9001 w kontekście sposobu ich auditowania.

3. Cele i program auditu

4. Przeprowadzenie auditu

5. Przygotowanie auditu – plan i lista pytań auditowych

6. Przeprowadzenie działań auditowych

7. Ustalenia i wnioski z auditu

8. Raport z auditu

9. Zakończenie auditu

10. Przeprowadzenie działań poauditowych

11. Kompetencje i ocena auditorów

12. Praktyczne warsztaty

Adresaci szkolenia:

• Auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych,

• Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości,

• Osoby wdrażające systemy jakości,

Prześlij zgłoszenie

Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnik nauczy się:

 • Poprawnie interpretować punkty standardu ISO 9001 oraz IATF 16949:2016,
 • Opracowywać plan auditów systemu, procesu i wyrobu,
 • Przeprowadzać audit systemu, procesu, wyrobu,
 • Interpretować wymagania oraz opracowywać raport z auditu,
 • Planować działania korygujące,

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla firmy:

 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 9001 i IATF 16949,
 • poznanie najlepszych praktyk w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości różnego typu (systemu, wyrobu, procesu) wg wytycznych ISO 9001 i IATF 16949,
 • możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów auditowania w branży motoryzacyjnej z wieloletnim specjalistą-praktykiem,
 • możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu,

Automotive Quality Solutions

Czas trwania

 • 3 dni (po 8 godzin lekcyjnych)

 

 

Cena szkolenia zamkniętego:

 • Cena ustalana indywidualnie z klientem

 

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat