Bezpłatne narzędzia oraz formularze jakościowe

1. Analiza PPM – metoda oceny ryzyka dla reklamacji 0-km oraz zwrotów gwarancyjnych – formularz Excel – link do artykułu
2. Diagram Pareto – automatyczny formularz Excel – link do artykułu
3. Matryca wymagań jako realizacja IATF 4.3.2 Specyficzne Wymagania Klienta – formularz Excel – link do artykułu
4. Diagram Procesu – formularz Excel – link do artykułu
5. Metoda Is / Is Not – automatyczny formularz Excellink do artykułu
6. Metoda 5W2H – automatyczny formularz Excel – link do artykułu
7. Komunikacja Wewnętrzna z 5W2H – formularz Word – link do artykułu
8. Diagram Ishikawy – formularz Excel – link do artykułu
9. 5 x Dlaczego – formularz Excel – link do szkolenia 8D
10. Raport 8D – formularz Excel – link do artykułu