Bezpłatne narzędzia oraz formularze jakościowe

Bezpłatne narzędzia oraz formularze jakościowe

Dołącz do ponad 2750 osób, które już pobrały swoje dokumenty i podnoszą swoje kompetencje!

1. Analiza PPM – metoda oceny ryzyka dla reklamacji 0-km oraz zwrotów gwarancyjnych – formularz Excel

2. Diagram Pareto – automatyczny formularz Excel

3. Matryca wymagań jako realizacja IATF 4.3.2 Specyficzne Wymagania Klienta – formularz Excel

4. Diagram Procesu – formularz Excel

5. Metoda Is / Is Not – automatyczny formularz Excel

6. Metoda 5W2H – automatyczny formularz Excel

7. Komunikacja Wewnętrzna z 5W2H – formularz Word

8. Diagram Ishikawy – automatyczny formularz Excel

9. 5xWhy – formularz Excel

10. Raport 8D – formularz Excel

11. Formularz Audytu Wielopoziomowego  – LPA Layered Process Audit– formularz Excel

12. Plan Kontroli – formularz Excel

13. Radar Chart – Satysfakcja klienta jako realizacja IATF 9.1.2.1 – automatyczny formularz Excel

14. Check Lista – 50 działań do weryfikacji przed wizytą klienta – formularz Excel

15. Check Lista – TWTTP – The Way To Teach People – Certyfikacja umiejętności operatora – formularz Excel

16. Lista kontrolna do wdrożenia wymagań TISAX – formularz Excel

17. Podwójna Ishikawa dla „Dlaczego problem powstał” oraz „Dlaczego nie został wykryty” – formularz Excel

18. Raport 8D – Audyt Zamykający – formularz Excel

19. Test znajomości core tools dla audytorów wewnętrznych – formularz Excel

20. Stellantis-FCA – co musisz wiedzieć podczas współpracy – prezentacja

21. Analiza Systemów Pomiarowych (MSA) – Gage R&R – automatyczny formularz Excel

22. Failure / Action / Effectivness Chart – zarządzanie reklamacjami – automatyczny formularz Excel

23. Analiza Ryzyka – automatyczny formularz Excel

24. FMEA formatka – formularz Excel

25. 8D Problem Solving: Jak prawidłowo stosować – prezentacja

26. Przegląd Zarządzania formatka – formularz Excel

27. Diagram Żółwia – przykład i formatka – formularz Excel

28. Raport A3 – formatka – formularz Excel

29. Quality Alert – formatka – formularz Excel

30. Tabela z tolerancjami kształtu, kierunku położenia i bicia wraz z symbolami graficznymi i informacją dot. konieczności zastosowania bazy – formularz Excel

31. Raport Planu Awaryjnego (IATF 6.1.2.3) – formularz Excel

32. Cykl PDCA – formularz Excel

33. Diagram SIPOC – formularz Excel

34. Plan Awaryjny (IATF 6.1.2.3) – Przykład rozpisania działań dla Infrastruktury budynku i BHP – formularz Excel

35. Kontekst organizacji – formatka Excel

Nasze narzędzia i formatki jakościowe to gotowe do praktycznego zastosowania dokumenty, które mogą być łatwo wdrożone.

Dzięki temu oszczędzasz cenny czas, nie musząc ich tworzyć od podstaw!