FORD CSR Szkolenie

– Zarządzanie Specyficznymi Wymaganiami Klienta FORD w odniesieniu do IATF

Ford CSR szkolenie – Agenda

1) Powiązanie wymagań IATF z wymaganiami klientów

2) Specyficzne Wymagania Klienta FORD w powiązaniu z IATF:

 • Przedstawienie obowiązujących podręczników klienta

3) GPDS (Global Product Development System)

 • Omówienie systemu rozwoju produktu w ujęciu Forda

4) eAPQP (Advanced Product Quality Planning)

 • Zaawansowane planowanie jakości wyrobu
 • Raportowanie poszczególnych elementów rozwoju produktu i procesu (deliverables)
 • Omówienie aplikacji eAPQP

5) Global Phased PPAP requirements

 • Raportowanie gotowości faz PPAP (VPP)
 • Capacity Planning / Capacity Analysis Report
 • Fazy PPAP

6) Wymagania specyficzne Ford dla PPAP 4.0 – omówienie specyficznych wymagań Ford’a dla:

 • standardu PPAP 4.0
 • części z oprogramowaniem wbudowanym

7) PSW (Part Submission Warrant) – zatwierdzenie dokumentacji PPAP przez klienta:

 • Prawidłowe wypełnienie dokumentacji
 • Poziomy zatwierdzenia

8) Q1 Manufacturing Site Assessment – audyt oceny systemu zarządzania jakością dostawcy

9) Zwroty gwarancyjne:

 • Cel
 • Sposób raportowania
 • Ustalenie Acceptance Factor
 • Negocjacja obciążeń

10) Portal klienta (Covisint) – przedstawienie najważniejszych aplikacji do codziennej pracy z klientem

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnik nauczy się :

 • Prawidłowej interpretacji wymagań FORD w odniesieniu do IATF
 • Zapozna się z głównymi normami obowiązującymi przy współpracy pomiędzy klientem, a dostawcą
 • Pozna praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie
 • Best Practice dla rezydentów z zakładów europejskich
 • Jakie fazy uruchomieniowe występują w terminologii FORD’a oraz co musi być zakończone w poszczególnej fazie uruchomieniowej po stronie dostawcy oraz zakładu klienta
 • Pozna najważniejsze aplikacje portalu klienta Covisint

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • Zrozumienie zasad funkcjonowania przy przyznawaniu pozytywnego zatwierdzenia wyrobu poprzez PPAP przyczyni się do uzyskania w optymalnym czasie wyniku pozytywnego z prób, a co za tym idzie, zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy
 • Pozytywny wpływ na długofalowe budowanie relacji zarówno z FORD STA  jak i działem jakości zakładu klienta poprzez praktyczną znajomość specyficznych wymagań klienta.
 • Przyspieszenie czasu reakcji w przypadku zgłaszania problemów jakościowych w zakładach klienta poprzez zdobycie wiedzy na temat rezydentów, którzy mają zbudowane bardzo dobre relacje z działami jakości klienta.​

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / cena

Czas trwania:
1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

Cena:
Szkolenia otwarte: 1430,00 zł netto / 1758,9 zł brutto

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu. Płatność proszę realizować do 30 dni po przeprowadzonym szkoleniu.

Szkolenie zamknięte możliwe są do przeprowadzenia bezpośrednio u klienta lub zdalnie. W razie szczegółowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt z biurem.

Na życzenie klienta istnienie możliwość rozwinięcia szkolenia o dodatkowy dzień warsztatowy.

 

Daty szkoleń otwartych:

24.05.2024 – otwarte szkolenie online

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

 

Zapraszamy też do zapoznania się z artykułem FORD SCCAF – jak zarządzać Charakterystykami Specjalnymi klienta

FORD CSR szkolenie - schemat tworzenia SCCAF