Osiem kroków analizy 8D:

1) Kontrola i prewencja. Działania korygujące i zapobiegawcze – różnice i podobieństwa
2) Osiem kroków analizy 8D:

 • D0 – Przygotowanie
 • D1 – Powołanie zespołu (zalecany skład zespołu i zadania członków zespołu)
 • D2 – Opis problemu (wykorzystanie faktów)
 • D3 – Tymczasowe działania zaradcze (zapewnienie skuteczności w kontekście bezpieczeństwa klienta)
 • D4 – Definiowanie przyczyny problemu (reklamacji) – przegląd narzędzi i form dokumentowania
 • D5 – Wybór i zaplanowanie działań korygujących
 • D6 – Wprowadzenie działań i ocena skuteczności
 • D7 – Działania zapobiegawcze
 • D8 – Zakończenie, pogratulowanie zespołowi

3) Opisz poszukiwania przyczyn niezgodności
4) Dokumentowanie podjętych działań
5) Narzędzia do inicjowania działań korygujących i zapobiegawczych

 • Diagram Ishikawy dla “Daczego problem wystąpił” / “Dlaczego nie został wykryty” (“Why Happened” / “Why Undetected”)
 • 5 Why / 5 x dlaczego
 • Analiza 5W-2H oraz „Is / Is Not”

6) Rozwiązywanie problemów grupowych:

 • Budowanie zespołu interdyscyplinarnego
 • Komunikacja w zespole
 • Grupowe poszukiwanie przyczyn niezgodności

Prześlij zgłoszenie

Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnik nauczy się :

 • Jak udokumentować działania w raporcie 8D.
 • zasady budowania zespołu i praktyki twórczego rozpoznawania przyczyn niezgodności

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / cena

Czas trwania:
1 dzień (8 godzin)