Agenda szkolenia:

1) Kontrola i prewencja. Działania korygujące i zapobiegawcze – różnice i podobieństwa

2) Osiem kroków analizy 8D:

 • D0 – Przygotowanie:
  • kryteria wstępnej ewaluacji problemu
  • Emergency Response Actions (ERA) – kiedy stosujemy oraz jakie informacje są potrzebne w celu jego walidacji
  • studium przypadku
 • D1 – Powołanie zespołu:
  • zalecany skład zespołu
  • zadania oraz cel
  • metodyka prowadzenia spotkań
  • studium przypadku
 • D2 – Opis problemu (wykorzystanie faktów)
 • D3 – Tymczasowe działania korekcyjne – ICA – Interim Containment Actions
  • ocena skuteczności w kontekście bezpieczeństwa klienta
  • przykłady działań jakie można podjąć w zakładzie oraz w lokalizacji klienta
 • D4 – Definiowanie przyczyny problemu (reklamacji) – root cause analysis
  • przegląd narzędzi
  • formy dokumentowania
 • D5 – Wybór i zaplanowanie działań korygujących
 • D6 – Wprowadzenie działań i ocena skuteczności
 • D7 – Działania zapobiegawcze
  • przykłady dokumentów, które muszą być zaktualizowane po reklamacji
  • różnica między Read Across, a Lesson Learned
 • D8 – Zakończenie, pogratulowanie zespołowi

3) Opis poszukiwania przyczyn niezgodności

4) Dokumentowanie podjętych działań

5) Narzędzia do inicjowania działań korygujących i zapobiegawczych:

 • Burza mózgów
 • Diagram Ishikawy:
  • “Daczego problem wystąpił” (“Why Happened”)
  • “Dlaczego nie został wykryty” (“Why Undetected”)
 • 5 Why / 5 x Dlaczego
  • Prawidłowe przechodzenie do kolejnych pytań
  • Studium Przypadku
 • Analiza 5W2H oraz „Is / Is Not”
  • Właściwe opisywanie problemu
  • Typowe błędy popełnianie przez zespół
  • Studium przypadku

6) Rozwiązywanie problemów grupowych:

 • Budowanie zespołu interdyscyplinarnego
 • Komunikacja w zespole
 • Grupowe poszukiwanie przyczyn niezgodności

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnik nauczy się :

 • jak udokumentować działania w raporcie 8D
 • jakie są zasady budowania zespołu
 • jak w trakcie przeprowadzania analizy rozróżnić symptom od przyczyny źródłowej
 • zrozumie na czym polega eliminacja występowania problemu od jego detekcji
 • jakie są praktyki twórczego rozpoznawania przyczyn niezgodności
 • w jaki sposób wprowadzać działania prewencyjne (sekcja D7), w celu zapobiegnięcia ponownego wystąpienia problemu jakościowego
 • na praktycznych case studies jak postępować w poszczególnych krokach wg. metodologii 8D
 • w jaki sposób prawidłowo opisywać problem unikając przechodzenia do konkluzji
 • w jakiś sposób prawidłowo ocenić skuteczność podjętych działań tymczasowych (ICA – Interim Containment Actions) oraz działań definitywnych (PCA – Permanent Corrective Actions)

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / cena

2 dni (każdy po 8 godzin lekcyjnych)

 

Daty szkoleń otwartych:

21-22.12.2020 – Pszczyna (2 dni)

 

Cena:

– Szkolenia wewnętrzne: proszę o kontakt z biurem

– Szkolenia otwarte:  1400 zł netto / 1722 zł brutto

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu 

 

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Wydanie certyfikatu
 • Bufet kawowy
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad)
 • Komfortowo wyposażoną salę szkoleniową

 

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania.