8D Problem Solving w pracy Inżyniera Automotive

8D problem solving ebook

Zapraszamy do pobrania 45 stronicowego opracowania, w którym przedstawiamy wszystkie kroki analizy w odniesieniu do 8D problem solving:

 • D0 – Działania na zagrożenie ERA
 • D1 – Zdefiniowanie zespołu
 • D2 – 5W2H – jak prawidłowo wykonać opis problemu
 • D2 – Metoda Is / Is Not jako efektywniejsze podejście do opisu problemu
 • D3 – Tymczasowe działania korekcyjne ICA
 • D3 – Działanie korekcyjne ICA – 3 strategie które można wdrożyć bez informowania klienta
 • D4 – Diagram Ishikawy – czyli jak efektywnie przeprowadzać analizę przyczyn źródłowych
 • D4 – Podwójny Diagram Ishikawy – czyli jeszcze skuteczniejsze definiowanie przyczyny źródłowej
 • D4 – 5xWhy – efektywna metoda do ustalania przyczyny źródłowej
 • D5 i D6 – Wybór, wdrożenie i weryfikacja definitywnych działań korygujących PCA
 • D7 – Wdrożenie działań prewencyjnych
 • D8 – uznanie dla zespołu oraz Audyt Zamykający
 • 8D problem solving– najczęściej popełnianie błędy