Szkolenie CQI-23 – Ocena Procesu Wtrysku wg. podręcznika AIAG

Szkolenie CQI-23 przeprowadzone jest przez wieloletniego praktyka oraz w oparciu o podręcznik CQI-23 AIAG.

Agenda szkolenia:

 1. Wprowadzenie do standardu CQI-23: Cel, zakres i znaczenie oceny procesu wtrysku

2. Kluczowe pojęcia i definicje związane z procesem wtrysku

3. Elementy oceny procesu wtrysku zgodnie z wymaganiami CQI-23

4. Kwalifikacje audytora Oceny Procesu Wtrysku

5. Przykłady defektów i ich wpływ na jakość wtrysku

6. Analiza ryzyka i planowanie działań zapobiegawczych

7. Pomiary i badania w procesie wtrysku: Metody i narzędzia

8. Proces zarządzania jakością w zakresie wtrysku

9. Audytowanie procesu wtrysku: Przygotowanie i przeprowadzanie audytów zgodnie z CQI-23

10. Raportowanie i analiza wyników oceny procesu wtrysku

11. Praktyczne ćwiczenia i studia przypadków

12. Podsumowanie szkolenia

Adresaci szkolenia:

 • Kadra zarządzająca:
  • Dyrektorzy
  • Kierownicy
  • Liderzy obszarów
 • Kadra specjalistyczna:
  • Inżynierowie Procesu
  • Specjaliści Jakości
  • Kontrolerzy Jakości
  • Specjaliści Utrzymania Ruchu
  • Bezpośredni kontakt z klientem

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Szkolenie CQI-23 - Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu poprawnej i samodzielnej oceny przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Audytowanie zgodnie z wymaganiami AIAG CQI-23
 • Zarządzanie dokumentacją procesową, jakościową, zmianami w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Zapewnienie poprawnego nadzorowania maszyn i ich części w odniesieniu do utrzymania płynności procesu produkcyjnego
 • Poprawa jakości przetwórstwa tworzyw sztucznych – nasze specjalistyczne szkolenie dostarcza wiedzy i narzędzi niezbędnych do oceny procesu wtrysku, identyfikowania defektów oraz wprowadzania działań zapobiegawczych. Dzięki temu przedsiębiorstwo może doskonalić swoje procesy wtrysku, minimalizować defekty i podnosić jakość wytwarzanych wyrobów
 • Zgodność z wymaganiami branżowymi – CQI-23 jest uznawanym standardem branżowym w zakresie oceny procesu wtrysku. Uczestnictwo w szkoleniu pozwala przedsiębiorstwu na zapoznanie się z tym standardem, zrozumienie jego wymagań i dostosowanie swoich procesów do odpowiednich wytycznych. Działanie zgodne z CQI-23 umożliwia spełnienie oczekiwań klientów oraz wymagań rynkowych
 • Optymalizacja procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych – Szczegółowe omówienie elementów oceny procesu wtrysku i analiza ryzyka pozwala przedsiębiorstwu na identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz wprowadzanie działań zapobiegawczych. Dzięki temu można optymalizować procesy w przedsiębiorstwie, zwiększając wydajność, skracając czas cyklu, redukując odpady i koszty

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / Cena:

Cena:

Szkolenia otwarte: 1250,00 zł netto / 1537,5 zł brutto

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu. Płatność realizowana do 30 dni po przeprowadzonym szkoleniu.

Na życzenie Klienta przeprowadzamy bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym także audyt CQI-23 – Ocena Procesu Wtrysku – czas trwania 1 dzień.

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

 

 

Czas trwania:

1 Dzień  – 8 godzin lekcyjnych

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Proces wtrysku – Najczęściej występujące defekty i środki zaradcze

Szkolenie CQI-23 - zdjęcie wtryskarki