Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

 

I. Informacje ogólne

 

 1. Operatorem Serwisu jest automotivequal.pl należący do firmy AQS Dariusz Kowalczyk zarejestrowanej pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Drobniewicza 65, NIP: 644 302 57 00, REGON: 369196129 oraz Automotive Quality Solutions sp. z o. o. NIP 5472217844, KRS 0000832969, REGON 385742536.
 2. AQS Dariusz Kowalczyk oraz Automotive Quality Solutions sp. z o. o. przywiązują dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest zapewnienie Tobie kontroli nad przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających wykonać przysługujące Ci prawa.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 4. Oferta przedstawiona na stronie nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

II. Informacje w formularzach

 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 3. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu zamówienia usługi szkoleniowej lub konsultacji.

 

III. Przesyłanie informacji o szkoleniach i/lub konsultacjach

 

 1. Państwa adres e-mail jest przechowywany i wykorzystywany w celu wysyłania do Państwa wiadomości wyłącznie przez Automotive Quality Solutions i nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.
 2. W związku z przetwarzaniem podanego adresu e-mail przysługuje Państwu prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tego adresu w ramach listy Administratora.
 3. Jeżeli nie życzą sobie Państwo dalszego otrzymywania newslettera dot. szkoleń, to w każdym momencie można wypisać się z niego wysyłając odpowiedź za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Drobniewicza 65, telefonicznie: +48 507 582 911 lub przez e-mail: info@automotivequal.com.
 4. Brak jakiegokolwiek działania z Państwa strony będzie skutkował pozostawieniem adresu e-mail w bazie Administratora i będzie oznaczał zgodę na jego otrzymywanie.
 5. Administratorem listy, na której znajduje się Państwa adres e-mail, jest AQS Dariusz Kowalczyk (NIP: 644 302 57 00, REGON: 369196129) oraz Automotive Quality Solutions sp. z o. o. (NIP 5472217844, KRS 0000832969, REGON 385742536), 43-300 Bielsko-Biała, ul. Drobniewicza 65.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 

IV. Udostępnienie danych

 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. Wyrażając zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgadzasz się na wykorzystanie Twoich danych w celu wysyłania Tobie materiałów informacyjnych właściciela strony firmy Automotive Quality Solutions.

IV. Postanowienia Końcowe

 

 1. Firma Automotive Quality Solutions zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
 2. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Drobniewicza 65, telefonicznie: 507 582 911 lub przez e-mail: info@automotivequal.com.