Szkolenie Kaizen problem solving w odniesieniu do WCM

Szkolenie Kaizen – agenda:

1. Wymagania Audytu Procesu oraz druku audytowego PPAP w odniesieniu do Kaizen

2. Definiowanie Problemu: 5W + 1H

 • bazowanie na faktach
 • właściwe opisywanie problemu
 • typowe błędy popełnianie przez zespół
 • ćwiczenie grupowe

3. Działania korygujące ICA (Inermim Corrective Acrions)

 • ocena skuteczności w kontekście bezpieczeństwa klienta
 • przykłady działań jakie można podjąć w zakładzie oraz w lokalizacji klienta
 • ćwiczenie grupowe

2. Definiowanie Problemu: 5W + 1H

3. Działania korygujące ICA (Inermim Corrective Acrions)

4. Analiza przyczyn źródłowych:

 • 4M – Ishikawa
  • ćwiczenie grupowe
 • 5 x Why
  • prawidłowe przechodzenie do kolejnych pytań
  • ćwiczenie grupowe
 • formy dokumentowania

5. Działania dla 4M-Man:

 • TWTTP – The Way To Teach The People – certyfikacja kompetencji operatora
 • HERCA – Human Error – Root Cause Analysis – dochodzenie do przyczyny źródłowej
  • ćwiczenie grupowe

6. 5 pytań dla 0 defektów (method, man, material, machine)

7. Wprowadzenie działań korygujących (PCA – Permanent Corrective Actions) oraz ich walidacja

8. Przykłady Standard Kaizens

9. Warsztaty na podstawie problemu (możliwe także na podstawie problemu przedstawionego przez firmę zamawiającą szkolenie).

Adresaci szkolenia:

 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości,
 • Inżynierowie jakości klienta,
 • Przedstawiciele jakości klienta zewnętrznego,

Data szkolenia otwartego:

03-04.07.2023 – otwarte szkolenie online

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnik nauczy się:

 • jak udokumentować działania w raporcie Kaizen
 • jakie są zasady budowania zespołu
 • jak w trakcie przeprowadzania analizy rozróżnić symptom od przyczyny źródłowej
 • jakie są praktyki twórczego rozpoznawania przyczyn niezgodności
 • w jaki sposób wprowadzać działania prewencyjne, w celu zapobiegnięcia ponownego wystąpienia problemu jakościowego
 • na praktycznych case studies jak postępować w poszczególnych krokach wg. metodologii Kaizen
 • w jaki sposób prawidłowo opisywać problem unikając przechodzenia do konkluzji w jakiś sposób prawidłowo ocenić skuteczność podjętych działań tymczasowych (ICA – Interim Containment Actions) oraz działań definitywnych (PCA – Permanent Corrective Actions)

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / cena

Czas trwania:
2 dzień (po 7 godzin)

 

 

Cena:

1300 zł netto /  1599 zł brutto

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu

Szkolenie zamknięte możliwe są do przeprowadzenia bezpośrednio u klienta lub zdalnie. W razie szczegółowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt z biurem.

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad) – nie dot. szkoleń w formie online
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • bufet kawowy – nie dot. szkoleń w formie online
 • 12 miesięcy bezpłatnych konsultacji dla uczestników szkolenia

 

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania – nie dot. szkoleń w formie online.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa:
• Praktyczna znajomość wymagań dotyczących Kaizen, która będzie miała pozytywny wpływ na budowanie długofalowych relacji z przedstawicielem klienta oraz działem jakości wejściowej zakładów do których dostarczane są części samochodowe

•  Prawidłowe dojście do przyczyny źródłowej, których symptomem jest błąd operatora poprzez zastosowanie formularza do analizy błędów ludzkich (TWTTP oraz HERCA)

•  Zrozumienie przyczyn błędów ludzkich: Szkolenie zapewnia dogłębną wiedzę na temat różnych czynników wpływających na błędy ludzkie oraz pomaga zrozumieć ich przyczynę źródłową. Pozwala to na skuteczne identyfikowanie i eliminowanie przyczyn błędów w miejscu pracy.

•  Poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy: Dzięki zdobytym umiejętnościom w zakresie analizy przyczyn błędów ludzkich, uczestnicy są w stanie wprowadzać skuteczne działania korygujące, co prowadzi do poprawy jakości pracy oraz zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

•  Efektywna strategia zarządzania błędami: Szkolenie dostarcza uczestnikom praktycznych narzędzi i technik, które umożliwiają skuteczne zarządzanie błędami ludzkimi w organizacji. Dzięki temu możliwe staje się wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych i doskonalenie procesów pracy.

•  Poprawa współpracy i komunikacji: TTWTP i HERCA promuje otwartość, współpracę i wzajemne zrozumienie w miejscu pracy. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia nawiązywanie pozytywnych relacji oraz efektywną komunikację pomiędzy członkami zespołu, co przyczynia się do lepszej współpracy i osiągania wspólnych celów.

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem Kaizen, czyli jak małymi krokami osiągnąć sukces