Szkolenie VDA 16

Ocena powierzchni dekoracyjnych

Szkolenie VDA 16 – agenda:

1) Światło wokół nas – rodzaje światła i jego postrzeganie

2) Zakres stosowania podręcznika

3) Strefy oceny

4) Warunki oceny

5) Kwalifikacje oceniającego

6) Wzorce MTP jako kryteria oceny

7) Porozumienie w łańcuchu dostaw

8) Załącznik – przykłady wad

9) Dobra praktyka – stanowisko do kontroli

10) Podsumowanie

Adresaci szkolenia:

 • Technolodzy
 • Inżynierowie procesu
 • Inżynierowie jakości klienta
 • Auditorzy wyrobu gotowego
 • Kierownictwo
 • Osoby zajmujących się definiowaniem uzgodnień z klientem na wczesnym etapie procesu projektowania

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Szkolenie VDA 16 daje możliwość Uczestnikowi nauczenia się :

 • Wymagań dotyczących oceny powierzchni dekoracyjnych
 • Jak stworzyć listy kontrolnej
 • Jak przeprowadzić samodzielnie ocenę
 • Uczestnik będzie miał pełne zrozumienie standardu VDA 16 dotyczącego oceny powierzchni dekoracyjnych
 • Pozna wymagania, procedury i wytyczne związane z oceną jakości powierzchni dekoracyjnych, takich jak malowanie, chromowanie, powłoki lakierowe i inne
 • Uczestnik pozna kryteria oceny powierzchni dekoracyjnych zgodnie z wymaganiami VDA 16
 • Będzie w stanie identyfikować i oceniać różne defekty, takie jak rysy i wgniecenia oraz przypisywać im odpowiednie kategorie zgodnie ze standardem
 • Interpretacja dokumentacji technicznej – szkolenie umożliwi uczestnikowi naukę interpretacji dokumentacji technicznej związanej z oceną powierzchni dekoracyjnych. Będzie umiał czytać i rozumieć rysunki techniczne, specyfikacje i normy związane z wymaganiami dotyczącymi jakości powierzchni
 • Doskonalenie procesów produkcyjnych – uczestnik będzie miał narzędzia do identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z jakością powierzchni dekoracyjnych. Będzie w stanie optymalizować procesy produkcyjne, aby spełniały wymagania VDA 16 i osiągały wyższą jakość powierzchni
 • Komunikacja w zakresie jakości – szkolenie pozwoli uczestnikowi na naukę języka i terminologii związanego z oceną powierzchni dekoracyjnych, umożliwiając skuteczną komunikację w zakresie jakości z innymi stronami zaintersowanymi, takimi jak dostawcy, przedstawiciele klienta czy kontrola jakości

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / cena:

Czas trwania:
1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

 

Cena:

Szkolenie zamknięte możliwe są do przeprowadzenia bezpośrednio u klienta lub zdalnie. W razie szczegółowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt z biurem.

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat