Szkolenie przeprowadzane jest w oparciu o 4 rewizję CSR’ów opublikowanych w dniu 29.03.19

1) Powiązanie wymagań IATF z wymaganiami klientów
2) Specyficzne Wymagania Klienta CSR FIAT (FCA) w powiązaniu z IATF:
 • Statement of Requirements (SOR) – Zestawienie Wymagań
 • Basic Requirement Check List – Podstawowe Wymagania
 • Aditionall Quality Requirements (AQR) – Dodatkowe Wymagania Jakościowe
 • Forever Requirements – SQ.00012
 • Manufacturing Feasability Assessment (MFA) – Ocena Wykonalności Produkcji
 • Zarządzanie rozwojem Systemu Zarządzania Jakością (Quality Management System – QMS) dostawcy
 • Kryteria eskalacyjne: “OEM Performance Complaint”,  “Top Problem Supplier Location Reporting” oraz „Quality New Business Hold”
3) 07740 – Kwalifikacja nowych wyrobów oraz wyrobów w eksploatacji
 • Proces zamawiania wzorców pod Plant Evaluation (ex-Benestare) przez zakład klienta oraz postępowanie przy negatywnym wyniku
 • Tworzenie planu badań autokwalifikacji Supplier Product Validation (ex-AQF) pod kątem definiowania i zatwierdzania badań rekwalifikacyjnych
 • Przekazywanie oraz sprawdzanie wyników testów prób integratywnych Engineering Product Validation ex-PI)
4) 08090 – Odstępstwo – teoria a praktyka
5) SQ.00010 – (ex-FGP14 i ex-FGP15) – Advance Quality Planning i Production Part Approval Process
6) SQ.00008 – Product Demonstration Run – PDR
7) 9.01102 – Jakość Dostaw oraz 9.01103 – CQC
8) SQ.00009 – Safe Launch Plan – SLP
9) FGP 16 – Control Shipment Level New Business Hold
10) 9.01120 – Charakterystyki report:
 • Wybór
 • Kryteria rejestrowania dokumentacji kontroli
 • Kryteria przechowywania dokumentacji kontroli
11) 08018 – Monitorowanie Jakości Dostawców:
 • Podział wskaźników reklamacyjnych
 • Uwagi praktyczne przy wprowadzania raportów 8D oraz Cross-out’ów
 • Omówienie reguł dla oceny jakościowej dostawców
12) Uwagi praktyczne:
 • Codesign – co to jest i dlaczego jest tak istotny dla współpracy z FIAT’em
 • Kody dostawcy – powiązanie z kodami alfanumerycznymi
 • Best Practice dla rezydentów z zakładów europejskich.
 • Praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie.

Prześlij zgłoszenie

Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnik nauczy się :

 • Prawidłowej interpretacji wymagań FCA w odniesieniu do IATF.
 • Które normy odnoszące się do CSR’ów na stronach IATF’u są nieaktualne oraz przez jakie normy zostały zastąpione
 • Które z CSR’ów odnoszących się do Audytu Procesu zostaną wprowadzone w nowym dokumencie audytowym PPAP oraz w jakiej sekcji.
 • Zapozna się z głównymi normami obowiązującymi przy współpracy pomiędzy klientem, a dostawcą
 • Pozna praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie.
 • Best Practice dla rezydentów z zakładów europejskich
 • Jakie są różnice między teorią a praktyką dla Odstępstwa
 • Jakie fazy uruchomieniowe występują w terminologii FIAT’a oraz co musi być zakończone w poszczególnej fazie uruchomieniowej po stronie dostawcy oraz zakładu klienta.
 • Codesign – co to jest i dlaczego jest tak istotny dla współpracy z FIAT’em
 • Kody dostawcy – powiązanie z kodami alfanumerycznymi dla zakładów klienta zlokalizowanych w różnych państwach.

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • Zrozumienie zasad funkcjonowania przy przyznawaniu pozytywnego Plant Evaluation PE (ex-Benestare) przyczyni się do uzyskania w optymalnym czasie wyniku pozytywnego z prób Benestare, a co za tym idzie, zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy
 • Na co zwrócić uwagę przy wypisywaniu wniosku o anulowanie wskaźnika (Non Conformity Ticket – NCT) lub częściowego wniosku o anulowanie wskaźnika
 • Pozytywny wpływ na długofalowe budowanie relacji zarówno z FCA SQE jak i działem jakości zakładu klienta poprzez praktyczną znajomość specyficznych wymagań klienta.
 • Przyspieszenie czasu reakcji w przypadku zgłaszania problemów jakościowych w zakładach klienta poprzez zdobycie wiedzy na temat rezydentów, którzy mają zbudowane bardzo dobre relacje z działami jakości klienta.​

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / cena

Czas trwania:
2 dni (każdy po 8 godzin lekcyjnych)

Cena:
Szkolenia wewnętrzne: proszę o kontakt z biurem
Szkolenia otwarte: 1500,00 zł netto / 1845 zł brutto
Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu

Płatność proszę realizować do 30 dni po przeprowadzonym szkoleniu.

Daty szkoleń otwartych:

12.12-13.12.2019 – Pszczyna

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad)
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • bufet kawowy
 • 12 miesięcy konsultacji dla uczestników szkolenia

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania.