Stellantis ex-FCA CSR szkolenie

– Zarządzanie Specyficznymi Wymaganiami Klienta Stellantis (ex-FCA) w odniesieniu do IATF

Stellantis ex-FCA CSR szkolenie – agenda:

Szkolenie przeprowadzane jest w oparciu o 5 rewizję CSR’ów opublikowanych w dniu 15.03.2021 r.

1) Powiązanie wymagań IATF z wymaganiami klientów (część warsztatowa – case study)

2) Specyficzne Wymagania Klienta CSR Stellantis (ex-FCA) w powiązaniu z IATF:

 • Quality Requirements for Suppliers (QRS) PRO-00109 – nowe zharmonizowane wymaganie przy współpracy ze Stellantis ex-FGP.42 i Statement of Requirements
 • Basic Requirement Check List – Podstawowe Wymagania
 • Aditionall Quality Requirements (AQR) – Dodatkowe Wymagania Jakościowe
 • Forever Requirements – SQ.00012
 • Manufacturing Feasability Assessment (MFA) – Ocena Wykonalności Produkcji
 • Zarządzanie rozwojem Systemu Zarządzania Jakością (Quality Management System – QMS) dostawcy
 • Kryteria eskalacyjne

3) 07740 – Kwalifikacja nowych wyrobów oraz wyrobów w eksploatacji

 • Proces zamawiania wzorców pod Plant Evaluation (ex-Benestare) przez zakład klienta oraz postępowanie przy negatywnym wyniku i wprowadzenie do PRO.00106 PPAP Approval
 • Tworzenie planu badań autokwalifikacji Supplier Product Validation (ex-AQF) pod kątem definiowania i zatwierdzania badań rekwalifikacyjnych oraz wprowadzenie do nowego podejścia DVP&R Design Verification Plan And Report (DVP&R) (Stellantis Harmonized) QR.10022
 • Przekazywanie oraz sprawdzanie wyników testów prób integratywnych Engineering Product Validation ex-PI)

4) 08090 – Odstępstwo – teoria a praktyka

5) SQ.00010  – Advance Quality Planning i Production Part Approval Process

 • Zastosowanie w odniesieniu do kamieni milowych projektu
 • Omówienie powiązania z normami 07740, 08018
 • Część warsztatowa – case study

6) GSQN.007 – Capacity Assessment Procedure – ex-PDR SQ.00008

7) 9.01102 – Jakość Dostaw oraz 9.01103 – CQC

8) GSQN.0004 – Proactive Containment Procedure ex-SQ.00009 – Safe Launch Plan – SLP

9) FGP 16 – 3CPR (ex-Control Shipment Level) & New Business Hold

10) 9.01120 – Charakterystyki Report:

 • Wybór
 • Kryteria rejestrowania dokumentacji kontroli
 • Kryteria przechowywania dokumentacji kontroli

11) 08018 – Monitorowanie Jakości Dostawców i jej powiązanie z Global Stellantis Supplier Claim Management Procedure GSQN-001 wspólnej dla grupy Stellantis:

 • Podział wskaźników reklamacyjnych
 • Uwagi praktyczne przy wprowadzania raportów 8D oraz Cross-out’ów
 • Omówienie reguł dla oceny jakościowej dostawców

12) Uwagi praktyczne:

 • Codesign – co to jest i dlaczego jest tak istotny dla współpracy z klientem
 • Kody dostawcy – powiązanie z kodami alfanumerycznymi
 • Best Practice dla rezydentów z zakładów europejskich.
 • Praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie.

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Stellantis ex-FCA CSR szkolenie pozwala uczestnikowi na zdobycie wiedzy z:

 • Prawidłowej interpretacji wymagań Stellantis ex-FCA w odniesieniu do IATF
 • Które normy odnoszące się do CSR’ów na stronach IATF’u są nieaktualne oraz przez jakie normy zostały zastąpione
 • Które z CSR’ów odnoszących się do Audytu Procesu zostaną wprowadzone w nowym dokumencie audytowym PPAP Status oraz w jakiej sekcji
 • Zapozna się z głównymi normami obowiązującymi przy współpracy pomiędzy klientem, a dostawcą
 • Pozna praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie
 • Best Practice dla rezydentów z zakładów europejskich
 • Jakie są różnice między teorią a praktyką dla Odstępstwa
 • Jakie fazy uruchomieniowe występują w terminologii Stellantis ex-FCA oraz co musi być zakończone w poszczególnej fazie uruchomieniowej po stronie dostawcy oraz zakładu klienta
 • Codesign – co to jest i dlaczego jest tak istotny dla współpracy z klientem
 • Kody dostawcy – powiązanie z kodami alfanumerycznymi dla zakładów klienta zlokalizowanych w różnych państwach

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • Zrozumienie zasad funkcjonowania przy przyznawaniu w optymalnym czasie pozytywnego Plant Evaluation PE (ex-Benestare), który skutkuje zwrotem części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy
 • Na co zwrócić uwagę przy wypisywaniu wniosku o anulowanie wskaźnika (Non Conformity Ticket – NCT) lub częściowego wniosku o anulowanie wskaźnika
 • Pozytywny wpływ na długofalowe budowanie relacji zarówno z Stellantis (ex-FCA) SQE jak i działem jakości zakładu klienta poprzez praktyczną znajomość specyficznych wymagań klienta
 • Przyspieszenie czasu reakcji w przypadku zgłaszania problemów jakościowych w zakładach klienta poprzez zdobycie wiedzy na temat rezydentów, którzy mają zbudowane bardzo dobre relacje z działami jakości klienta

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / cena

Czas trwania:
2 dni (każdy po 8 godzin lekcyjnych)

Cena:
Szkolenia otwarte: 2250,00 zł netto / 2767,7 zł brutto

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu. Płatność proszę realizować do 30 dni po przeprowadzonym szkoleniu.

Stellantis ex-FCA CSR szkolenie zamknięte możliwe są do przeprowadzenia bezpośrednio u klienta lub zdalnie. W razie szczegółowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt z biurem.

Na życzenie klienta istnienie możliwość rozwinięcia szkolenia o dodatkowy dzień warsztatowy.

 

Daty szkoleń otwartych:

25.09-26.09.2024 – otwarte szkolenie w formie zdalnej.

Dodatkowo to szkolenie można zamówić w formie nagrań video

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • jako jedyni na rynku oferujemy 12 miesięcy konsultacji dla uczestników szkolenia

 

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem 10 zmian, które musisz znać współpracując ze Stellantis ex-FCA

Stellantis ex-FCA CSR szkolenie - 10 zmian, które musisz znać