VW – Formel Q Zarządzanie Specyficznymi Wymaganiami Klienta CSR

Agenda szkolenia:

1) Q-Konkret – jako zestaw podstawowych wymagań

 • Zapytania ofertowe i przygotowanie oferty
 • Kryteria jakościowe do udzielenia zlecenia
 • Współpraca z dostawcą podczas powstawania produktu
 • Nadzór jakościowy w produkcji seryjnej

2) Q-Capability jako potwierdzenie zdolności jakościowych:

 • Samoocena
 • Audit procesu
 • Audit wyrobu
 • Analiza potencjału
 • Audit D/TLD
 • Audit poddostawcy
 • Rewizja techniczna
 • Analiza problemu
 • Kontrola aplikacji

3) Q-Neuteile:

 • Zarządzanie projektem w grupie VW
 • Zatwierdzanie nowych części w odniesieniu do VDA MLA
 • Zatwierdzenie wyrobu
 • Zatwierdzenie procesu

Adresaci szkolenia:

 • Inżynierowie procesu, technolodzy,
 • Inżynierowie projektu, konstruktorzy,
 • Inżynierowie jakości procesowej oraz klienta,
 • SQE’s/SQA’s,
 • Specjaliści ds. Logistyki,
 • Właściciele procesów,
 • Kierownicy Projektów,
 • Kierownictwo,

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnik nauczy się :

 • Prawidłowej interpretacji podstawowych wymagań grupy VW.
 • Zapozna się z głównymi wymaganiami obowiązującymi przy współpracy pomiędzy klientem, a dostawcą
 • Pozna praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie.
 • Jakie fazy uruchomieniowe występują w terminologii grupy VW oraz co musi być zakończone w poszczególnej fazie uruchomieniowej po stronie dostawcy oraz zakładu klienta.

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • Zrozumienie zasad funkcjonowania przy przyznawaniu pozytywnego zatwierdzenia wyrobu i procesu przyczyni się do uzyskania w optymalnym czasie wyniku pozytywnego z prób, a co za tym idzie, zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy
 • Pozytywny wpływ na długofalowe budowanie relacji zarówno z przedstawicielami klienta jak i działem jakości zakładu klienta poprzez praktyczną znajomość specyficznych wymagań klienta.

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / cena

Czas trwania:
2 dni

 

Cena:

1800 zł netto /  2214 zł brutto

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na konto: 86 1870 1045 2078 1028 7878 0001 Nest Bank S.A.

Płatność proszę realizować do 30 dni po przeprowadzonym szkoleniu.

 

Daty szkoleń otwartych:

19.05-20.05.2022 – otwarte szkolenie online

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • bufet kawowy