Daimler CSR

– Zarządzanie Specyficznymi Wymaganiami Klienta Daimler w odniesieniu do IATF

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników ze Specyficznymi Wymaganiami Klienta Daimler jakie obowiązują w przemyśle motoryzacyjnym oraz powiazaniem tych wymagań ze standardami IATF 16949:2016 oraz wymaganiami VDA

Agenda

1) Specyficzne Wymagania Klienta (CSR’s) w kontekście wymagań normy IATF 16949:2016 – MBST 2016/MBST 2020

2) Uruchomienie nowego projektu:

 • fazy projektu: A – Pfhase, B-Pfhase, PT1/PT2 SOP w powiazaniu z kamieniami milowymi VDA MLA
 • zarządzanie projektem aplikacja START w powiązaniu z aplikacją PIA

3) Zatwierdzenie części do produkcji seryjnej PPA , powiązanie z VDA 2

4) Wykorzystanie aplikacji PIA do mechanizmu zatwierdzenia oraz standardy WEB V100, WEB V2xx, V3xx

5) Audyt produktu wg VDA 6.5 oraz procesu VDA 6.3 – Daimler Process Audit wg Daimler

6) Zarządzanie reklamacjami – mechanizm Quick Responce

7) MBST 18 Warranty Claims Against Suppliers – zarzadzanie reklamacjami z rynku gwarancyjnego oraz powiązanie ze standardem VDA -FFA

8) Daimler Supplier Portal:

 • zapoznanie z aplikacjami PIA, eSEP++, CERTUS, DocMaster
 • nawigacja po systemie
 • formularze

Część warsztatowa

1) Przebieg projektu, interpretacja wymagań dla A-PFHASE, B- PFHASE w powiązaniu z VDA MLA obsługa aplikacji PIA

2) Zatwierdzenie PPA – zasady przedłożenia dokumentacji w aplikacji PIA

3) Omówienie kluczowych dokumentów i formularzy

4) PPA materiałowy (Material-Technical Initial Sampling and WEB 2020)

5) Omówienie formularza WSTL (Attachment 32) i wypełnienie kluczowych pól w kontekście wymagań WEB 2020

6) Reklamacje , raport 8D według wymagań Daimler

7) Analiza i oceny zwrotów z rynku, VDA-FFA

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnik nauczy się :

 • W jaki sposób obsługiwać aplikacje PIA , e SEP++ w zakresie umieszczania dokumentacji i realizacji projektu
 • W jaki sposób przygotować dokumentacje PPAP dla Daimler
 • W jaki sposób realizować działania w zakresie odpowiedzi na reklamacje z rynku i zarządzane gwarancjami
 • W jaki sposób interpretować oceny dostawcy realizowane przez Daimler

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • Poznanie specyficznych wymagań klienta Daimler i jaka jest struktura dokumentacji CSR dla Daimler
 • Poprawna interpretacja zapytania ofertowego RFQ – Daimler w kontekście specyficznych wymagań klienta
 • Praktyczne zastosowanie wymagań MBST Daimler w kontekście wymagań normy IATF 16949
 • Zrozumienie podejścia klienta Daimler do zapewnienia i starowania jakością w projektach

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / cena

Czas trwania:
2 dni (każdy po 8 godzin lekcyjnych)

Cena:

Szkolenie zamknięte możliwe są do przeprowadzenia bezpośrednio u klienta lub zdalnie. W razie szczegółowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt z biurem.

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat