Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowym podejściem do analizy ryzyka FMEA wg VDA i AIAG. W trakcie szkolenia omawiane są zmiany względem nadal obowiązujących analizy ryzyka FMEA opisanych w podręcznikach referencyjnych VDA 4 oraz FMEA wg AIAG. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu planowania, wdrożenia , nadzorowania oraz dokumentowania FMEA wg 7 kroków, obejmującą podejście 5T.

Szkolenie przewidziane jest dla osób mających już podstawową wiedzę z tego zakresu.

Agenda szkolenia:

1. Omówienie założeń analizy ryzyka wg nowego podejścia

2. Cel / zakres FMEA

3. Organizacja analizy FMEA wraz z niezbędnymi zasobami

4. Rola i skład zespołu

5. 5T – intent, team, timing, tools, tasks

6. DMEA / PFMEA – analiza wg 7 kroków obejmująca planowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie.

7. Dane wejściowe do Planu Kontroli

8. Omówienie tabeli oceny oraz współczynnika AP

9. Podsumowanie

Adresaci szkolenia:

 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości,
 • Inżynierowie jakości klienta,
 • Przedstawiciele jakości klienta zewnętrznego,
 • Inżynierowie procesu,
 • Inżynierowie nowych uruchomień,
 • Kierownicy projektów,
 • Osoby pracujące w zespołach interdyscyplinarnych,
 • Moderatorzy FMEA,
 • Pracownicy utrzymania ruchu
 • Pracownicy logistyki
 • Audytorzy wewnętrzni

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • Optymalizacja planu uruchomienia APQP/VDA MLA (RGA) dla nowych projektów z wykorzystaniem FMEA
 • Zapoznanie się z wymaganymi technikami i narzędziami dot. audytowania FMEA
 • Praktyczne wykorzystanie warsztatów w celu optymalizacji i aktualizacji PFMEA
 • Zapoznanie się z wymaganiami podręcznika referencyjnego

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / cena

Czas trwania:
2 dni (każdy po 8 godzin lekcyjnych)

 

 

Cena:

Odnośnie szkolenia zamkniętego, uprzejmie proszę o kontakt z biurem

 

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat