FMEA szkolenie

Nowe wymagania AIAG i VDA

FMEA szkolenie – agenda:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowym podejściem do analizy ryzyka FMEA wg VDA i AIAG. W trakcie szkolenia omawiane są zmiany względem nadal obowiązujących analizy ryzyka FMEA opisanych w podręcznikach referencyjnych VDA 4 oraz FMEA wg AIAG. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu planowania, wdrożenia , nadzorowania oraz dokumentowania FMEA wg 7 kroków, obejmującą podejście 5T.

1. Omówienie założeń analizy ryzyka wg nowego podejścia

2. Cel / zakres FMEA

3. Organizacja analizy FMEA wraz z niezbędnymi zasobami

4. Rola i skład zespołu

5. „Failure Mode” – podejście do definiowania niezgodności

6. 5T – intent, team, timing, tools, tasks

7. DMEA / PFMEA – analiza wg 7 kroków obejmująca planowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie

8. Dane wejściowe do Planu Kontroli

9. Omówienie tabeli oceny oraz współczynnika AP

10. Przeglądy, nadzór oraz aktualizacja FMEA

11. Podsumowanie

 

Możliwe jest rozszerzenie szkolenia o dodatkowy dzień warsztatowy bazując na dokumentacji organizacji.

Adresaci szkolenia:

 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości,
 • Inżynierowie jakości klienta,
 • Przedstawiciele jakości klienta zewnętrznego,
 • Inżynierowie procesu,
 • Inżynierowie nowych uruchomień,
 • Kierownicy projektów,
 • Osoby pracujące w zespołach interdyscyplinarnych,
 • Moderatorzy FMEA,
 • Pracownicy utrzymania ruchu
 • Pracownicy logistyki
 • Audytorzy wewnętrzni

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • Optymalizacja planu uruchomienia APQP/VDA MLA (RGA) dla nowych projektów z wykorzystaniem FMEA
 • Zapoznanie się z wymaganymi technikami i narzędziami dot. audytowania FMEA
 • Praktyczne wykorzystanie warsztatów w celu optymalizacji i aktualizacji PFMEA
 • Zapoznanie się z wymaganiami podręcznika referencyjnego
 • Poznanie najlepszych praktyk dot. FMEA na podstawie wieloletniego doświadczenia trenera prowadzącego
 • Zdobycie wiedzy na temat przeprowadzania analizy potencjalnych błędów i ich skutków na etapie projektowania produktów. Pozwala to na wcześniejsze rozpoznanie problemów i wprowadzenie optymalizacji projektowych, co przekłada się na efektywniejsze procesy produkcyjne i lepszą wydajność.

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / cena

Czas trwania:
2 dni (każdy po 8 godzin lekcyjnych)

 

 

Cena:

Odnośnie szkolenia zamkniętego, uprzejmie proszę o kontakt z biurem

 

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

 

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem

FMEA – wprowadzenie do kluczowej analizy ryzyka

FMEA szkolenie - Automotive Quality Solutions