Dlaczego Stellantis (ex-FCA) Forever Requirements są tak istotne dla dostawców?

Wymagania Stellantis ex-FCA Forever Requirements są grupą czynności, które muszą realizować organizacje, w celu zapewnienia stabilności procesu oraz jakości komponentu.

Należą do nich między innymi:

  • Proaktywna komunikacja z Stellantis (ex-FCA) operująca się na prewencyjnym informowaniu klienta o problemach jakościowych i logistycznych. Należy pamiętać, że w tym wypadku klient może otworzyć w systemie SQP wskaźnik z pozycją 1 (i z taką samą wagą PQ) zgodnie z normą 08018.
  • Zatwierdzenie z Stellantis (ex-FCA) przed wprowadzeniem jakiejkolwiek przyśpieszonej zmiany procesowej.
  • Zatwierdzenia ze strony klienta przed wprowadzeniem jakiejkolwiek wewnętrznej zmiany lub zmiany lokalizacji produkcji swojego poddostawcy

Stellantis (ex-FCA) Forever Requirements

Wymagania Stellantis (ex-FCA) Forever Requirements, a CSR’y

Dlaczego obecnie powyższe wymagania są tak istotne? Odpowiedź znajduje się w poniższych dwóch wymaganiach specyficznych klienta, które są opublikowane na stronach IATF, a które to dotyczą Stellantis (ex-FCA) Forever Requirement:

  • Wymaganie 7.4 – Komunikacja, który informuje swoich partnerów biznesowych, że powinni oni spełniać działania Forever Requirements opisane w procedurze 00012. Procedura ta obecnie jest bardzo istotna dla osób pracujących w działach jakości oraz kierowników projektów, którzy bezpośrednio kontaktują się z Stellantis (ex-FCA) SQE.

Znajduje się w niej bardzo pomocna lista kontrolna, która posiada bardzo przejrzystą strukturę informującą organizację, jakie czynności opierające się w dużym stopniu o analizę ryzyka powinny być rozpatrzone w trakcie wystawiania wniosku dot. danej zmiany.

  • Wymaganie 8. 4. 3. 1. – Informacje dla zewnętrznych dostawców – uzupełnienie; w odniesieniu do swoich poddostawców organizacja powinna kaskadować i przekazywać wszystkich wymagania jakościowe grupy Stellantis (ex-FCA) np.: Planowanie jakości, PDR, Forever Requirements, itd. Podczas przeprowadzania audytów procesu oraz w trakcie Advance Quality Planning wymaganie to może być zweryfikowane przez klienta w postaci wizyty klienta w oparciu o nowy druk audytowy PPAP audit odnoszący się do normy SQ.00010. Wymaganie, które musi być spełnione przez dostawcę w tym zakresie odnosi się do punktu 17.79.

Ostatni CSR, który pośrednio dotyczy Stellantis (ex-FCA) Forever Requirement znajduje się w wymaganiu 8. 5. 3. – własność należąca do klientów lub dostawców zewnętrznych, który informuje dostawców, że zwiększenie wydajności poprzez duplikację form, na których odbyło się już zatwierdzenie produkowanego wyrobu w oparciu o Plant Evaluation po fazie Pre-Serii, powinna być zarządzana poprzez Forever Requirement.

W przypadku stwierdzenia nawet częściowego Stellantis (ex-FCA) Forever Requirements przedstawiciele klienta mogą użyć wyższego narzędzia eskalacyjnego jakim jest Forever Requirements Voilation (FRV).

Dotyczy to w szczególności następujących sytuacji odnoszących się do nieautoryzowanych zmian procesu, konstrukcji (projektu), materiału, lokalizacji/materiału poddostawcy oraz zmiany zdolności oprzyrządowania. Innym scenariuszem, kiedy FRV może mieć zastosowanie w stosunku do dostawców dotyczy stwierdzenie części, które będą produkowane z innych (dodatkowych) lokalizacji.

Pobierz bezpłatny ebook Stellantis (ex-FCA) – wszystko co musisz wiedzieć o współpracy

Pobierz BEZPŁATNIE nasze E-BOOKI

X