fbpx

Specyficzne Wymagania Klienta (CSR) wg. IATF – wprowadzenie

Organizacja wdrażająca system zarządzania jakością według IATF 16949 powinna mieć świadomość, że każdorazowo oprócz spełnienia wymagań zapisanych w powyższej specyfikacji technicznej musi także spełniać wymagania swoich klientów w zakresie systemu zarządzania jakością.

Tym samym klienci producenta (np. Stellantis ex-FCA, grupa VW) mają wpływ na jego system zarządzania jakością.

Taki dokument publikowany jest pod nazwą „Wymagania Specyficzne Klientów” (en. Customer Specific Requirement i wchodzi on w skład wymagań klienta (en. Customer Requirement) – patrz rysunek poniżej.

Są one wydawane  przez poszczególnych klientów jako dodatki precyzujące wymagania zawarte w IATF 16949, a ich aktualne wersje zawsze znajdują się na stronie www.iatfglobaloversight.org.

Same CSR’y (które są rozszerzeniem wymagań IATF) są inaczej sprecyzowane dla każdego z klientów branży motoryzacyjnej dodatkowo można rozróżnić także pod kątem specyfiki dla:

  • produktu / usługi
  • projektu
  • dostawcy

Zgodnie z wymaganiem 4.3.2 powinny być one poddawane ocenie i włączane do zakresu systemu zarządzania jakością organizacji. Ocena taka następnie powinna być kontynuowana podczas przeprowadzania audytów systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiem 9.2.2.2.

Z tego powodu bardzo istotne jest, żeby każdy z właścicieli procesów biznesowych, które są prowadzone w danej organizacji, miał odpowiednią wiedzę podpartą szkoleniem wewnętrznym lub zewnętrznym odnośnie wymagań specyficznych klienta, które dotyczą jego obszaru.

Co zrobić, aby mieć informację o aktualizacjach CSR’ów?

Dodatkowo warto pamiętać, aby każdy z nich wiedział kiedy są publikowane nowe aktualizacje takich wymagań. Realizacja powyższego jest możliwa poprzez portal  www.iatfglobaloversight.org, który daje taką możliwość poprzez zapisanie się do subskrypcji (patrz poniżej).

W ten sposób za każdym razem, kiedy będą publikowane nowe wersje wymagań specyficznych klienta, będą oni automatycznie otrzymywać taką informację na skrzynkę mailową, dzięki czemu możliwa będzie weryfikacja adekwatności ich zastosowania w swoich procesach biznesowych.