Organizacja wdrażająca system zarządzania jakością według IATF 16949 powinna mieć świadomość, że każdorazowo oprócz spełnienia wymagań zapisanych w powyższej specyfikacji technicznej musi także spełniać wymagania swoich klientów w zakresie systemu zarządzania jakością. Tym samym klienci producenta (np. FCA, grupa VW) mają wpływ na jego system zarządzania jakością.

Taki dokument publikowany jest pod nazwą „Wymagania Specyficzne Klientów” (en. Customer Specific Requirement i wchodzi on w skład wymagań klienta (en. Customer Requirement) – patrz rysunek poniżej.

Są one wydawane  przez poszczególnych klientów jako dodatki precyzujące wymagania zawarte w IATF 16949, a ich aktualne wersje zawsze znajdują się na stronie www.iatfglobaloversight.org.

Same CSR’y (które są rozszerzeniem wymagań IATF) są inaczej sprecyzowane dla każdego z klientów branży motoryzacyjnej dodatkowo można rozróżnić także pod kątem specyfiki dla:

  • produktu / usługi
  • projektu
  • dostawcy

Zgodnie z wymaganiem 4.3.2 powinny być one poddawane ocenie i włączane do zakresu systemu zarządzania jakością organizacji. Ocena taka następnie powinna być kontynuowana podczas przeprowadzania audytów systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiem 9.2.2.2.

Z tego powodu bardzo istotne jest, żeby każdy z właścicieli procesów biznesowych, które są prowadzone w danej organizacji, miał odpowiednią wiedzę podpartą szkoleniem wewnętrznym lub zewnętrznym odnośnie wymagań specyficznych klienta, które dotyczą jego obszaru.

Dodatkowo warto pamiętać, aby każdy z nich wiedział kiedy są publikowane nowe aktualizacje takich wymagań. Realizacja powyższego jest możliwa poprzez portal  www.iatfglobaloversight.org, który daje taką możliwość poprzez zapisanie się do subskrypcji (patrz poniżej).

W ten sposób za każdym razem, kiedy będą publikowane nowe wersje wymagań specyficznych klienta, będą oni automatycznie otrzymywać taką informację na skrzynkę mailową, dzięki czemu możliwa będzie weryfikacja adekwatności ich zastosowania w swoich procesach biznesowych.