Dodatkowe Wymagania Jakościowe: Stellantis (ex-FCA) Additional Quality Requirements (AQR)

AQR Additional Quality Requirements Stellantis (ex-FCA) są jednym najważniejszych dokumentów jakościowych, które organizacja powinna przeanalizować przed przyznaniem biznesu. Od 3 wydania są przez klienta zidentyfikowane jako CSR dla wymagania punktu 8.2.2 z IATF.

W celu zidentyfikowania powyższego dokumentu, należy w pierwszej kolejności odnieść się do normy FGP.42 (ex-FGP.01) „Statement of Requirement” (SoR), która jest dołączana przez klienta do pakietu sourcingowego. Punktem w standardzie IATF, który przyporządkowuje SoR jako wymaganie specyficzne klienta jest pkt. 8.2.2 „Określenie wymagań dotyczących wyrobów i usług”.

Additional Quality Requirements w odniesieniu do CSR'ów

Nieznajomość przez organizację dodatkowych wymagań jakościowych może mieć bardzo poważne konsekwencje przy współpracy z Stellantis (ex-FCA). Dlatego tak istotne jest, aby zakład produkcyjny, który będzie dedykowany do produkcji komponentów pod nowe uruchomienie miał świadomość o istnieniu takiego dokumentu, oraz że będzie on spełniał wszystkie wymagania w nim zawarte.

Świadomość organizacji w kontekście AQR

Są dwa główne powody dla których organizacje mogą nie być poinformowane o tym dokumencie. Pierwszy z nich dotyczy scenariusza, kiedy był on podpisany przez osobę z kierownictwa organizacji kilka miesięcy wcześniej podczas zatwierdzenia fazy sourcingowej, bez jego przeanalizowania (zwykle na prośbę działu zakupów). Drugi scenariusz, dotyczy sytuacji, kiedy zakład produkcyjny nie jest angażowany od procesu sourcingu (co niestety ma miejsce w zdecydowanej większości przypadków), a dokument jest zatwierdzany przez służby centralne organizacji, bez informowania docelowego zakładu produkcyjnego.

Idealnym rozwiązaniem byłaby sytuacja, kiedy docelowy zakład produkcyjny posiadał zespół interdyscyplinarny APQP, który miałby możliwość przeanalizowania dodatkowych wymagań jakościowych w pierwszej fazie uruchomieniowej, czyli planowaniu i identyfikacji wyrobu. Wymaganie to powinno być przyporządkowane do punktu 1.1 Głos klienta „Voice of Customer”.

AQR są oceniane przez klienta zarówno podczas przeprowadzania Advance Quality Planning  (AQP) jak i Audytu Procesu (PPAP audit). Podczas spotkania otwierającego AQP wymagania te, wspólnie ze Statement of Requirement, powinny być przejrzane wspólnie z klientem, w celu weryfikacji, czy wszystkie punkty otwarte wskazane przez potencjalnego dostawcę podczas fazy sourcingowej zostały przedyskutowane oraz odpowiednio zaadresowane.

Dodatkowo organizacja musi zapewnić, że wszystkie wymagania, które są zawarte w AQR’ach muszą być przekazane i rozpowszechnione w całym łańcuchu dostaw (jeśli wymagania odnoszą się także do czynności przeprowadzonych przez nich). Wymóg ten jest weryfikowany w Audycie Procesu w punkcie dotyczącym Zarządzania Poddostawcami.

Od 14 grudnia 2017 została opublikowana osobna norma SQ.0001 opisująca w szczegółach stosowanie AQR.

Najnowsze informacje dotyczące zastosowania AQR’ów znajdują się w artykule:

Dlaczego Additional Quality Requirements jest tak istotny przy współpracy z grupą Stellantis?

Pobierz bezpłatny ebook Stellantis xFCA – wszystko co musisz wiedzieć o współpracy

Pobierz BEZPŁATNIE nasze E-BOOKI

X