Kaizen, czyli jak małymi krokami osiągnąć sukces

Uważa się, że podstawą sukcesu Toyoty na rynku międzynarodowym jest wykorzystywanie każdego dnia, w każdym obszarze firmy filozofii Kaizen.

Zobaczmy, czym jest i jakie są główne założenia Kaizen.

Czym jest Kaizen?

Jest to filozofia wywodząca się z japońskiej kultury, która zakłada stopniowe doskonalenie każdego dnia. Zakłada również, że zaangażowani będą wszyscy pracownicy, na wszystkich poziomach. Według Masaakiego Imai, jednego z twórców TPS Kaizen możemy definiować jako „doskonalenie każdego dnia, każdego człowieka i w każdym miejscu”.

Rodzaje Kaizen

Wyróżniamy dwa rodzaje tej filozofii. Pierwszy ukierunkowany na pracownika, czyli system sugestii. Drugi rodzaj jest ukierunkowany na zespół, czyli np. krótkie warsztaty.

Pracownik Zespół
Cel Indywidualny Zespołowy
Koszt Niskobudżetowy Z reguły niskobudżetowy
Rezultat Nowy standard Poprawa na stanowisku pracy
Prezentacja rezultatów Przed zarządem Przed przełożonym

Główne zasady

W celu skutecznego wdrażania tego podejścia, warto zacząć od kroku „Idź do Gemba”. Przestań teoretyzować i przejdź do działania, zobacz, jak rzeczywiście wygląda problem.

Następnie, stosuj PDCA – cykl Planuj-Wykonuj-Sprawdź-Działaj, który stanowi motywację do ciągłego doskonalenia.

Wykorzystaj narzędzie 5xWhy, aby szukać przyczyn źródłowych problemów, a pamiętaj, że doskonałość jest procesem ciągłym, więc nie zamykaj się na myśl, że już jest idealnie.

W Kaizen ważne jest wykorzystywanie sprytu i kreatywności, aby znaleźć proste i szybkie rozwiązania, przy tym opierając się na twardych danych. Ponadto, zaangażowanie wszystkich członków przedsiębiorstwa jest nieodzowne – zbieraj pomysły od wszystkich, niezależnie od stanowiska. Wyrzuć wymówki i bądź gotowy na korygowanie pomyłek na bieżąco.

Niezależnie od wykonywanej pracy, pamiętaj o wykonywaniu jej z pokorą i szacunkiem. To właśnie te wartości sprawią, że proces Kaizen stanie się skutecznym narzędziem doskonalenia, prowadzącym do ciągłego wzrostu i udoskonalania przedsiębiorstwa.

Rezultaty wdrożenia Kaizen

Wszyscy pracownicy tworzą nowy system, w którym każdy jest zaangażowany i ma zdefiniowaną odpowiedzialność. Właśnie między innymi dzięki temu, pracownicy stają się lepsi w rozwiązywaniu problemów, zdobywając cenne umiejętności i doświadczenie.

Co więcej, wśród pracowników rozwija się styl myślenia ukierunkowany na procesy, co przyczynia się do efektywności i doskonalenia działań w całej organizacji. I właśnie to zaangażowanie i zdolność do myślenia procesowego stają się fundamentem sukcesu w codziennej pracy.

Podsumowanie

Niewątpliwie Lean zaczyna się od filozofii Kaizen, która wyznacza ciągłą, niekończącą drogę do doskonalenia. Zaangażowanie wszystkich pracowników podnosi świadomość, a wspólnie rozwiązywanie problemów niewątpliwie poprawia atmosferę w pracy.

Łukasz Powszek pod redakcją Dariusz Kowalczyka

Pobierz BEZPŁATNIE nasze E-BOOKI

X