Tymczasowe działania korekcyjne ICA: D3 – Metodologia 8D

Każda osoba zajmująca się rozwiązywaniem problemów zgodnie z Metodologią 8D musi mieć świadomość, że tymczasowe działania korekcyjne (en. Interim Containment Actions – ICA) mogą być stosowane nie tylko w kroku D3, ale także w kroku D0 określonym jako „Opis problemu” (Problem Statement).

W tym drugim przypadku ICA można uruchomić jako element działań reagowania kryzysowego (Emergency Response Actions – ERA), które są definiowane po rozważeniu, czy problem zgłoszony przez klienta jest związany z bezpieczeństwem lub czy wymaga pilnego rozwiązania. Należy tu też wspomnieć, że ICA eliminuje objaw problemu (czyli dokładnie to co zgłasza klient, w odróżnieniu od działań korygujących (en. Permanent Correction Actions – PCA) określonych w kroku D5, które eliminuje przyczynę źródłową i równocześnie objaw problemu. Oczywiście skuteczność ICA i działania PCA również powinny zostać odpowiednia zwalidowane oraz zweryfikowane.

Określając tymczasowe działania korekcyjne, należy zadać sobie pytania:

 • Czy wciąż produkujemy wadliwe wyroby?
 • Czy nasze procesy kontrolne nie wymagają uszczelnienia?
 • Czy o problemie nie powinni zostać powiadomieni dostawcy?
 • Czy działania, które zamierzamy podjąć nie spowodują dodatkowych problemów?

Powyższe działania muszą mieć miejsce natychmiast po ustaleniu problemu. Dodatkowo muszą one wyeliminować skutki spowodowane przez wadliwy wyrób. Każde działanie ICA powinno  ograniczać wpływ problemu stwierdzonego przez klienta końcowego, skalę jego występowania oraz końcowe koszty braku dobrej jakości.

Istnieje wiele różnych strategii wdrażania ICA, które zależą od wagi problemu zgłaszanej przez klientów. Przykłady są wymienione poniżej:

 • Czasowe 100% sortowanie komponentów
 • Dodatkowo kontrola wyrobów gotowych przed wysyłką
 • Dodatkowe pomiary i sprawdziany w procesie
 • Częstsza wymiana narzędzi
 • Produkowanie z jednego źródła Zmiana gniazda produkcyjnego,
 • Zażądanie 100% kontroli materiałów u dostawcy
 • Powiadomienie klienta o wyrobach niezgodnych
 • Natychmiastowa naprawa maszyny lub narzędzia
 • Dodatkowa operacja kontrolna działu jakości,
 • Wprowadzenie akcji sortowania we wszystkich miejscach łańcucha dostaw
 • Zatrzymanie i odizolowanie podejrzanych środków pomiarowych

Podczas definiowania ICA nie możemy zapominać, że są one wdrażane na określony czas, ponieważ generują znaczne koszty (wydłużony czas cyklu, nakłady pracy, droższe surowce, inne).

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.automotivequal.pl/wp-content/uploads/2018/01/art4.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}