Agenda szkoleniowa:

1. Przedstawienie sposobu przeprowadzenia auditu zgodnie z ISO 19011:2018

2. Omówienie normy ISO 19011:2018 w zakresie:

 • Zarządzania i planowania programu auditu
 • Planowania auditu
 • Przeprowadzania auditu
 • Dokumentowania i prowadzenia zapisów
 • Dobór auditora bazując na kompetencjach

3. Omówienie praktycznych aspektów przeprowadzania auditów

Adresaci szkolenia:

• Auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych,

• Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości,

• Osoby wdrażające systemy jakości,

Prześlij zgłoszenie

Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnik nauczy się:

 • Poprawnie interpretować punkty standardu ISO 19011,
 • Opracowywać plan auditów systemu, procesu i wyrobu,
 • Przeprowadzać audit systemu, procesu, wyrobu,
 • Interpretować wymagania oraz opracowywać raport z auditu,
 • Planować działania korygujące,

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla firmy:

 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011,
 • możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów auditowania w branży motoryzacyjnej z wieloletnim specjalistą-praktykiem,
 • możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu,

Automotive Quality Solutions

Czas trwania

 • 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

 

 

Cena szkolenia zamkniętego:

 • Cena ustalana indywidualnie z klientem

 

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat