Stellantis (ex-FCA) Advance Quality Planning i Audyt Procesu:

warsztaty oraz interpretacja wymagań

Cele szkolenia:

 • Zaprezentowanie formularza audytowego według procedury SQ.00010 z rozbiciem na przeprowadzanie Advnce Quality Planning (AQP) od fazy sourcingowej do fazy MPRM / X1 ex-Weryfikacji Procesu (VP) oraz przeprowadzanie PPAP audytu procesu (PA) od fazy X1 do bieżącej produkcji
 • Budowanie jakości wyrobu na całym etapie życia wyrobu dla branży motoryzacyjnej
 • Powiązania pomiędzy etapami wdrażania nowych wyrobów
 • Praktyczne przedstawienie casów

Program szkolenia:

1) Wprowadzenie

 • Historia
 • Przejście z PPA na PPAP
 • Cel

2) PPAP audyt:

 • Fazy wykonywania
 • Scoring
 • Timing oraz Kamienie Milowe

3) Kompleksowe omówienie wymagań formularza PPAP

Z wyszczególnieniem jak oceniać poszczególne punkty audytowe w fazie uruchomieniowej od sourcingu do MPRM / X1/ ex-VP przy użyciu AQP oraz od fazy X1 do bieżącej produkcji przy użyciu PA. W celu utrwalenia wiedzy uczestników szkolenia dla każdej sekcji (1-17)  wymagań będzie przedstawiana część praktyczna w formie caesów symulujące punkty otwarte z audytów AQP oraz PA.

 

 • Sekcja 1 – Zapisy dotyczące wyrobu / Design records – 12 wymagań
 • Sekcja 2 – Dokumenty zmian technicznych / Engineering changes – 2 wymagań
 • Sekcja 3 – Zatwierdzenie techniczne / Customer Engineering Approval – 5 wymagań
 • Sekcja 4 – DFMEA – 3 wymagań
 • Sekcja 5 – Schemat Przebiegu Procesu / Process Flow – 8 wymagań
 • Sekcja 6 – PFMEA – 14 wymagań
 • Sekcja 7 – Plan Kontroli / Control Plan – 42 wymagań
 • Sekcja 8 – Analiza systemów pomiarowych / Measurement System Analysis (MSA) – 9 wymagań
 • Sekcja 9 – Wyniki pomiarów / Dimensional records – 7 wymagań
 • Sekcja 10 – Badania materiałowe / Material Performance – 5 wymagań
 • Sekcja 11 – Wstępne badania zdolności procesów / Initial Process Studies – 5 wymagań
 • Sekcja 12 – Dokumentacja kwalifikowanego laboratorium / Qualified Laboratory Documents – 2 wymagań
 • Sekcja 13 – ATAR – 5 wymagań dot. tylko rynku NAFTA
 • Sekcja 14 – Wzorce / Sample Product – 1 wymaganie
 • Sekcja 15 – Próbka Referencyjna / Master Sample – 7 wymagań
 • Sekcja 16 – Specyficzne wyposażenie do badań i kontroli / Checking Aids – 8 wymagań
 • Sekcja 17 – Zgodność & Wymagania Klienta / Compliance & Customer Specs – 94 wymagań

4) Case studies

5) PPAP audyt przeprowadzany jako Advance Quality Planning:

 • Spotkania AQP
 • Audyt Procesu
 • Plant Evaluation (ex-Benestare)
 • Safe Launch Plan (ex-Strengthened Control Plan)
 • Supplier PV tests (ex-Autoqualification)

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Adresaci szkolenia:

 • Inżynierowie procesu, technolodzy,
 • Inżynierowie projektu, konstruktorzy,
 • Inżynierowie jakości procesowej,
 • Inżynierowie jakości klienta,
 • SQE’s/SQA’s,
 • Specjaliści ds. Logistyki,
 • Właściciele procesów,
 • Kierownicy Projektów,
 • Kierownictwo,

 

Czas trwania: 2 dni (po 8 godzin lekcyjnych)

 

Daty szkoleń otwartych:

26.10-27.10.2023 – otwarte szkolenie online (2 dni)

 

Cena:

– Szkolenia wewnętrzne: proszę o kontakt z biurem

– Szkolenia otwarte: 2250,00 zł netto / 2767,5 zł brutto

Dla każdego następnego uczestnika z tej samej firmy – 10% rabatu

Szkolenie zamknięte możliwe są do przeprowadzenia bezpośrednio u klienta lub zdalnie. W razie szczegółowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt z biurem.

 

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe
 • Wydanie certyfikatu
 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • 12 miesięcy konsultacji

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla Uczestnika:

Dzięki szkoleniu Uczestnik nauczy się:

 • Prawidłowej interpretacji wymagań z formularza audytowego PPAP podczas przeprowadzania Advance Quality Planning oraz audytu procesu PA
 • Które normy Stellantis (ex-FCA) / AIAG / ISO są dokumentami odniesienia w przypadku audytu przeprowadzanego przez Stellantis (ex-FCA) SQE (dla AQP oraz PA)
 • Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania przez zakład produkcyjny dostawcy od inżynieringu organizacji, w celu optymalizacji wymagań dla procesu produkcyjnego w docelowej lokalizacji oraz dla produkowanego wyrobu
 • Zrozumie powiązania między poszczególnymi osobami w strukturach Stellantis (ex-FCA), które pomoże w poprawie komunikacji między organizacją, a klientem finalnym

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są możliwości negocjacji z klientem punktów otwartych z audytu Stellantis (ex-FCA) SQE, w celu ich deeskalacji
 • Dlaczego poprzez uczestnictwo w spotkaniach Advance Quality Planning reprezentanta z zakładu produkcyjnego można zminimalizować problemy w dalszym uruchomieniu projektu
 • Pozna praktyczne uwagi przy współpracy z zakładami klienta zlokalizowanymi w Europie
 • Jakie fazy uruchomieniowe występują w terminologii Stellantis (ex-FCA) oraz co musi być zakończone w poszczególnej fazie po stronie dostawcy oraz zakładu klienta
 • Codesign – czyli kto jest odpowiedzialny za rozwój projektu oraz konsekwencje w przypadku problemów projektowych

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

Praktyczna znajomość wymagań klienta w odniesieniu do PPAP Audit, która wpłynie pozytywnie na:

 • długofalowe budowanie relacji zarówno z Stellantis (ex-FCA) SQE jak i działem jakości zakładu klienta.
 • Poprawę komunikacji między dostawcą a inżynieringiem klienta
 • Skrócenie czasu otrzymania pełniej kwalifikacji wyrobu (SPV – supplier product validation, EPV – engineering product validation) oraz procesu produkcyjnego (PA)
 • Skrócenie czasu przy przyznawaniu pozytywnego Plant Evaluation przez zakład klienta, dzięki czemu będzie możliwe uzyskanie zwrotu części kosztów zainwestowanego w oprzyrządowanie po stronie dostawcy.