VDA MLA – Jakie są korzyści zastosowania Oceny Poziomów Dojrzałości w motoryzacji?

Branża motoryzacyjna jest jedną z najbardziej konkurencyjnych i wymagających gałęzi przemysłu na świecie. Aby utrzymać przewagę i sprostać wymaganiom klientów, firmy muszą nieustannie dążyć do podnoszenia jakości i wydajności produkowanych wyrobów.

Jednym ze skutecznych sposobów osiągnięcia tych celów jest wdrożenie Oceny Poziomu Dojrzałości wg. podręcznika VDA MLA.

VDA MLA – wprowadzenie

Ocena poziomu dojrzałości VDA MLA (en. Maturity Level Assessment) jest systematyczną ocena procesów, systemów i możliwości firmy w celu ciągłego doskonalenia.

Jest to jeden z wielu podręczników referencyjnych opracowanych przez Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) w celu zapewnienia jakości i niezawodności wytwarzanych części. Z tego powodu podejście to występuje przy współpracy m. in. z grupą VW, BMW lub Mercedes-Benz AG.

Podobnie jak podejście stosowane przez grupę AIAG w podręczniku APQP, VDA MLA weryfikuje czy wszystkie wymagania, które stawia przed dostawcą klient, zostały spełnione w odniesieniu do danych kamieni milowych.

Fazy uruchomieniowe stosowane w poziomach dojrzałości

W odróżnieniu od podejścia AIAG, VDA MLA posiada osiem poziomów dojrzałości. Drobna uwaga dotycząca numeracji – pierwszy poziom zaczyna się od liczby 0. Zostały one przedstawione poniżej:

  • ML0 – Zwolnienie innowacji dla potrzeb rozwoju produkcji seryjnej
  • ML1 – Zarządzanie wymaganiami dla zakresu nominacji
  • ML2 – Ustalenie łańcucha dostaw i nominacja zakresów
  • ML3 – Zwolnienie specyfikacji technicznych
  • ML4 – Zakończenie planowania produkcji
  • ML5 – Dostępność części z narzędzi oraz urządzeń do produkcji seryjnej
  • ML6 – Zwolnienie wyrobu i procesu produkcji (PPA)
  • ML7 – Zakończenie projektu i przekazanie odpowiedzialności do produkcji seryjnej, start rekwalifikacji [1]

Pierwsze dwa poziomy najczęściej przeprowadzane są bezpośrednio przez klienta do którego planowana jest wysyłka części. Dostawca natomiast zaczyna ściśle współpracować z klientem od poziomu ML2.

VDA MLA – zalety zastosowania podczas fazy przedprodukcyjnej

Jedną z głównych zalet oceny poziomu dojrzałości jest możliwość identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Dotyczy to zarówno klienta jak i organizacji. Sam dokument zawiera szczegółową analizę mocnych i słabych stron dostawcy oraz ewentualnych rekomendacji dotyczących ulepszeń. Informacje te wykorzystywane są do opracowania danego planu działań. Pomaga on osiągnąć dostawcy określone cele w zakresie jakości i spełnienia wymagań dla danych poziomów zdefiniowanych przez klienta.

Przeprowadzana w fazie uruchomieniowej ewaluacja pozwala organizacjom na monitorowanie swoich postępów, a w przypadku tematów otwartych, definiowania planów działań z klientem. Na tym etapie będą one odnosić się zarówno do DFMEA (projekt) jak i PFMEA (proces). Nie możemy zapominać też o kosztach uruchomieniowych. Dzięki wdrażaniu projektów poprzez ocenę poziomów dojrzałości mamy możliwość ich zmniejszenia w wielu obszarach.

Podsumowanie

Firmy, które osiągnęły wysoki poziom dojrzałości, uznawane są za liderów jakości, optymalizacji procesów i efektywności. To uznanie może im pomóc wyróżnić się na konkurencyjnym rynku i przyciągnąć klientów, którzy szukają produktów o wysokiej jakości. Wreszcie, ocena poziomu dojrzałości jest cennym narzędziem dla kierowników projektów. Dlaczego? Ponieważ mogą oni wykorzystywać wyniki oceny do identyfikowania obszarów wymagających poprawy i ustalania priorytetów wewnątrz organizacji.

Podsumowując, ocena poziomu dojrzałości jest niezbędnym narzędziem dla firm z branży motoryzacyjnej współpracujących z klientami z rynku niemieckiego. Może też być oczywiście wykorzystywana wewnętrzne przy współpracy z innymi klientami, jeśli istnieje taka możliwość.

Jest też wspólnym mianownikiem odniesienia w stosunku do ujednolicenia komunikacji między obiema stronami.

Źródło:

  1. VDA Zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części – VDA QMS wydanie 3

Pobierz BEZPŁATNIE nasze E-BOOKI

X