Agenda:

1) Wiarygodność i szacunek:

 • Odpowiedzialna rola menadżera
 • Różnice między złym a dobrym menadżerem
 • Zaufanie
 • Strategia małych zwycięstw
 • Studium przypadku 1

2) Mowa wstępna:

 • Wartości menadżera (studium przypadku 2)
 • Zdefiniowanie zasad i postaw dla zespołu
 • Opracowanie mowy wstępnej (studium przypadku 3)

3) Jak uczyć się na błędach innych: trudne rozmowy oraz motywowanie pracowników:

 • Zdobywanie zaangażowania pracowników
 • Konstruktywna informacja zwrotna
 • Rozwój zastępcy / następcy
 • Wstęp do przywództwa sytuacyjnego
 • Rozwój pracownika
 • Reorganizacje działowe
 • Rozmowa dyscyplinująca
 • Weryfikacja czasu pracy pracowników, w celu zbalansowania pracy w zespole

Prześlij zgłoszenie

Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnicząc w szkoleniu :

 • Zrozumiesz, jakimi wartościami powinien kierować się nowy menadżer
 • Jakie podejście zastosować, jeśli awansujesz w obecnym dziale na stanowisko menadżera, a jakie w przypadku objęcia stanowiska w nowej organizacji.
 • W jaki sposób motywować pracowników oraz jak przeradzać rozmowy dyscyplinujące
 • Pozna najlepsze praktyki dotyczące matrycy kompetencji oraz planowania rozwoju pracowników
 • Jak motywować oraz zdobywać zaangażowanie pracowników

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / Adresaci szkolenia

Czas trwania:
1 dzień (7 godzin) – udział części warsztatowej – 40% szkolenia

Adresaci szkolenia:

Osoby rozpoczynające pracę na stanowiskach menadżerskich oraz pracownicy organizacji pragnący zwiększyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi