Właściwe zarządzanie pracownikami jest kluczowe dla wydajności, jakości oraz poziomu satysfakcji z wykonywanych zadań służbowych. Aby wykonać to prawidłowo, właściwie rozdzielając obowiązki, a jednocześnie odpowiednio traktując podopiecznych, niezbędne okazują się nasze szkolenia menadżerskie. Oprócz omówienia podstawowych zasad oraz technik, skupimy się również na najczęstszych problemach oraz skomplikowanych sytuacjach, które wymagają szczególnego podejścia przełożonego.

Agenda:

1) Wiarygodność i szacunek:

 • Odpowiedzialna rola menadżera
 • Różnice między złym a dobrym menadżerem
 • Zaufanie
 • Strategia małych zwycięstw
 • Studium przypadku 1

2) Mowa wstępna:

 • Wartości menadżera (studium przypadku 2)
 • Zdefiniowanie zasad i postaw dla zespołu
 • Opracowanie mowy wstępnej (studium przypadku 3)

3) Jak uczyć się na błędach innych: trudne rozmowy oraz motywowanie pracowników:

 • Zdobywanie zaangażowania pracowników
 • Konstruktywna informacja zwrotna
 • Rozwój zastępcy / następcy
 • Wstęp do przywództwa sytuacyjnego
 • Rozwój pracownika
 • Reorganizacje działowe
 • Rozmowa dyscyplinująca
 • Weryfikacja czasu pracy pracowników, w celu zbalansowania pracy w zespole

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnicząc w szkoleniu :

 • Zrozumiesz, jakimi wartościami powinien kierować się nowy menadżer
 • Jakie podejście zastosować, jeśli awansujesz w obecnym dziale na stanowisko menadżera, a jakie w przypadku objęcia stanowiska w nowej organizacji.
 • W jaki sposób motywować pracowników oraz jak przeradzać rozmowy dyscyplinujące
 • Pozna najlepsze praktyki dotyczące matrycy kompetencji oraz planowania rozwoju pracowników
 • Jak motywować oraz zdobywać zaangażowanie pracowników

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / Adresaci szkolenia

Czas trwania:
1 dzień (7 godzin) – udział części warsztatowej – 40% szkolenia

Adresaci szkolenia:

Osoby rozpoczynające pracę na stanowiskach menadżerskich oraz pracownicy organizacji pragnący zwiększyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi