Szkolenie ISO 27001

Skuteczne wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017

Szkolenie ISO 27001 – agenda

1) Wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa informacji w ramach normy ISO/IEC 27001:2017

2) Cele i korzyści biznesowe Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

3) Podstawowe terminy i definicje

4) Cykl Deminga w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (PDCA)

5) Kontekst Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

6) Szczegółowe omówienie wymagań normy:

7) Szczegółowe omówienie „Załącznika A – wzorcowego wykazu celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczeń”:

 • polityka bezpieczeństwa informacji
 • organizacja bezpieczeństwa informacji
 • bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 • zarzadzanie aktywami
 • kontrola dostępu
 • kryptografia
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • bezpieczna eksploatacja
 • bezpieczeństwo komunikacji
 • pozyskiwanie rozwój i utrzymanie systemów
 • relacje z dostawcami
 • zarządzanie incydentami
 • ciągłość działania w SZBI
 • zgodność

8) Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

9) Techniki i przykłady gromadzenia dowodów audytowych potwierdzających zgodność z wymogami normy ISO/IEC 27001:2017

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnik nauczy się :

 • celów i korzyści z wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • wymagań normy ISO/IEC 27001:2017
 • podstawowej wiedzy o audytach systemów zarządzania
 • zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego budowania i wdrażania System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • wzmocnienie aspektu bezpieczeństwa informacji poprzez nabycie specjalistycznej wiedzy oraz podniesienie świadomości kadry
 • realizacja celów firmy poprzez eliminowanie zagrożeń oraz potencjalnych incydentów bezpieczeństwa informacji
 • pierwszy krok w kierunku budowy efektywnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • wiedza pomocna podczas zdobywania wyróżniającego certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą ISO/IEC 27001
 • podniesienie wiarygodności jako zaufanego partnera biznesowego

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / cena

Czas trwania:
2 dni (każdy po 7 godzin lekcyjnych)

 

Cena:

Szkolenie zamknięte możliwe są do przeprowadzenia bezpośrednio u klienta lub zdalnie. W razie szczegółowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt z biurem.

Na życzenie klienta istnienie możliwość rozwinięcia szkolenia o dodatkowy dzień podczas którego przeprowadzony jest audyt wstępny (initial audit).

Oferujemy także usługi doradcze podczas których przygotowujemy organizację do zewnętrznej certyfikacji ISO 27001.

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

 

Od uczestników zapisujących się na szkolenie oczekuje się podstawowej znajomości tematyki bezpieczeństwa informacji.

Jeśli uczestnik nie posiada takiej wiedzy rekomendujemy szkolenie z podstaw bezpieczeństwa informacji.