FCA Advance Quality Planning (AQP) jest podstawowym narzędziem jakościowym stosowanym przez przedstawiciela klienta FCA – Supplier Quality Engineer podczas oceny zaawansowania projektu w fazie uruchomieniowej. Reguły stosowania AQP wyspecyfikowanie są w normie SQ.00010.

W wymaganiach specyficznych klienta wyemitowanych w kwietniu 2017 na stronach IATF’u, powyższa norma jest przyporządkowana m. in. do następujących punktów wymagań:

  • 8.1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
  • 8.1.1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi – uzupełnienie
  • 8.2.3.1.2 Charakterystyki specjalne wyznaczone przez klienta
  • 8.3.3. Dane wejściowe do projektowania i rozwoju
  • 8.3.4.3 Program prototypów
  • 8.5.1.1. – Plan Kontroli

W momencie uzyskania biznesu od klienta podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu przeprowadzania spotkań określonych jako Advance Quality Planning.  Spotkanie otwierające wg. normy powinno być przeprowadzone w przeciągu 15 dni biznesowych, czyli  w praktyce do 3 tygodni od momentu nominowania dostawcy.

Jednym z elementów, które są oceniane podczas takiego spotkanie są dodatkowe wymagania jakościowe (AQR), które wg. CSR’ów dodatkowo muszą być przekazane i rozpowszechnione w całym łańcuchu dostaw (jeśli wymagania odnoszą się także do czynności przeprowadzonych przez nich). Wymóg ten jest weryfikowany w punkcie 17.79 druku PPAP Audit, na podstawie którego przeprowadzana jest ewaluacja.

Wymagania zawarte w formularzu PPAP audit są wspólne dla AQP oraz dla Audytu Procesu

Różnice dotyczą sposobu ich weryfikowania w zależności od fazy uruchomieniowej: od przyznania biznesu organizacji do fazy Weryfikacji Procesu (VP) wszystkie czynności przeprowadzane przez klienta są przeprowadzane w oparciu o AQP. Natomiast od VP do bieżącej produkcji ocena organizacji odbywa się poprzez przeprowadzanie Audytu Procesu. Wynika to z faktu, że od fazy Weryfikacji Procesu organizacja powinna posiadać już dostępne oprzyrządowanie. W normie SQ.00010 znajduje się dodatkowa informacja precyzująca, że w fazie VP oprzyrządowanie może się znajdować jeszcze w firmie produkującej narzędzia – taki status określany jest jako OT (off tool), natomiast od fazy pre-serii (PS) oprzyrządowanie powinno znajdować się już w zakładzie organizacji. Taki status oprzyrządowania określany jest jako OTOP – off tool  off process.

Działalność w oparciu o FCA Advance Quality Planning może być przeprowadzana przez przedstawiciela klienta w przypadku organizacji zdefiniowanych jako „Customer Monitored” jak i przez przedstawicieli organizacji dla dostawców zdefiniowanych jako „Supplier Monitored”. Informacja odnośnie odpowiedzialności za przeprowadzanie tych dwóch czynności uwarunkowana jest w głównej mierze od kompleksowości produkowanego wyrobu, historii współpracy z daną organizacją, występowania charakterystyk bezpieczeństwa oraz użytych technologii wytwórczych.