Dlaczego warto przeprowadzać audyt warstwowy?

Audyt warstwowy mimo, iż nie jest wymieniany bezpośrednio w wymaganiach IATF, jest przedstawiany w poszczególnych wymaganiach specyficznych klientów dla punktu 9. 2. 2. 3. odnoszącego się do audytu procesu wytwarzania (Stellantis-ex FCA, Stellantis-ex PSA oraz GM).

Jednakże nawet jeśli nie współpracujemy ze wspomnianymi klientami, warto rozważyć jego wdrożenie w zakładzie produkcyjnym, ze względu na wiele korzyści, jakie możemy uzyskać.

Rys, 1. Rodzaje audytów w nawiązaniu do IATF oraz CSRów.

Audyt warstwowy – jak definiujemy?

Audyt warstwowy procesu bierze swoją nazwę od wymogu, aby wiele „warstw” (tj. personel na różnych poziomach) organizacji przeprowadzało ten sam audyt. W przeciwieństwie do audytu wyrobu gotowego, który jest zwykle przeprowadzany tylko przez operatora lub członka zespołu działu jakości, audyt ten jest przeprowadzany przez zdefiniowany personel, począwszy od liderów danych obszarów produkcyjnych. Ostatnim poziomem jest personel znajdujący się na najwyższych poziomach struktury organizacyjnej zakładu.

Co do zakresu, audyty warstwowe są techniką jakościową, która koncentruje się na obserwacji i weryfikowaniu sposobu wytwarzania produktów, a nie na kontroli gotowych wyrobów. ​Nie ograniczają się tylko do osób związanych z jakością, ale także z innymi działami.​​

Warto dodać, że zazwyczaj obejmują również działania korygujące i zapobiegawcze podejmowane podczas audytu lub bezpośrednio po nim – natomiast audytor nie jest odpowiedzialny za zarządzanie zdefiniowanymi akcjami.

​I co najważniejsze – pomagają przejąć kontrolę nad procesami, zmniejszyć liczbę błędów oraz poprawić zarówno jakość pracy, jak i wyniki finansowe. 

Audyt warstwowy – korzyści ze stosowania

Audyt warstwowy procesów ma wiele wymiernych i niematerialnych korzyści, z których większość wiąże się ze zgodnością procesu i bezpośrednio wpływa na jakość produktu. ​​Słowem kluczowym, które musi tutaj się pojawić jest systematyka z punktu widzenia ich przeprowadzania, ponieważ tylko ona pozwala osiągnąć następujące wyniki:

  • Zachęcanie do standaryzacji procesów
  • Wzmacnianie kluczowych etapów procesu (zwykle odnoszących się do charakterystyk specjalnych) oraz wymogów bezpieczeństwa
  •  Zwiększenie interakcji między kierownictwem zakładu a pracownikami produkcyjnymi (opisanej w sekcji dot. kalibracji między pracownikami w najlepszych praktykach podczas przeprowadzania audytów warstwowych)
  • Pozwala operatorom na przekazywanie informacji zwrotnych z pierwszej ręki (na linii produkcyjnej często nazywanej „gembą”) kierownictwu zakładu i wdrożenia natychmiastowych działań naprawczych w odpowiednich przypadkach
  • Ujednolica wiedzę o procesach dla operatorów i wszystkich poziomów zarządzania zakładem

Do korzyści wymiernych należy natomiast zaliczyć ograniczanie liczby błędów procesowych, ilości odpadów oraz zwiększenie wartości  pierwszego przejścia wyprodukowanego zgodnego wyrobu (First Time Capability). Wszystkie te składniki składają się na jeden z istotniejszych KPI’ów jakim jest redukcja kosztów.

Musimy też pamiętać, że nie powinniśmy ograniczać się tylko do weryfikacji aspektów typowo jakościowych. Inne obszary jakie możemy weryfikować dzięki audytom warstwowym, to m in.:

  • Bezpieczeństwo – poprzez weryfikację, czy pracownicy posiadają odpowiednie szkolenie z ryzyka zawodowego oraz ze znajomości substancji chemicznych. Innym przykładem z tego obszaru jest sprawdzenie, czy na danym stanowisku pracownicy produkcyjni pracują w wymaganym ubiorze ochronnym obejmującym m. in. okulary, odzież ESD, rękawice ect.
  • Utrzymanie Ruchu dla TPM poziomu 1, czyli czynności kontrolnych i konserwacji wykonywanych przez pracowników produkcyjnych.

Jak widać prawidłowe wdrożenie i systematyczne przeprowadzanie audytów warstwowych poprawia jakość produkowanych wyrobów tym samym pozytywnie wpływając na zadowolenie klientów (9.1.2.1 IATF).