VDA FFA – wprowadzenie do analizy części wadliwych z rynku

Zdecydowana większość firm dostarczających komponenty do branży motoryzacyjnej musi być świadoma, że oprócz produkcji dedykowanej bezpośrednio do zakładów produkcyjnych klienta często produkowane są też części serwisowe, które bezpośrednio powiązane są z aktywnością dot. zarządzania zwrotami gwarancyjnymi.

Wymaganiem IATF, które odnosi się do powyższego, jest punkt 10.2.5 „Systemy zarządzania gwarancjami”, który oprócz identyfikacji pojęcia NTF -No Trouble Found informuje o dodatkowych wymaganiach klientów dotyczących tego obszaru działalności.

W przypadku klientów niemieckich takie informacje przedstawione są między innymi w następujących dokumentach:

  • Grupa VW: Wymagania specyficzne klienta znajdujące się na stronie IATF dla punktu 10.2.5, który odnosi się bezpośrednio do wdrożenia NTF używając w tym celu podręcznika VDA FFA
  • BMW: standard GS 95004 „Failure analysis – Part analysis of field complaints”
  • Daimler: MBN 10448 “Field Failure Analysis”

Warto też pamiętać że dwaj ostatni klienci w przywołanych dokumentach mają stosowne zapisy informujące dostawcę o możliwości przeaudytowania procesu zwrotów z rynku bezpośrednio w zakładach produkcyjnych przez przedstawicieli klienta. Dlatego działając prewencyjnie należy rozważyć wprowadzenie audytu FFA w ramach audytu procesu jako uzupełnienie wymagania 9.2.2.3 z IATF’u.

Rodzaje odpowiedzialności zdefiniowanych dla zwrotów gwarancyjnych

Omawiając zagadnienia dot. gwarancji nie można zapomnieć o kwestii związanej z odpowiedzialnością, która definiowana jest po przeprowadzeniu analizy przyczyn źródłowych dla danego zwrotu gwarancyjnego. Dzieli się on między innymi na następujące obszary:

  • Odpowiedzialność za konstrukcję – dla przykładu w grupie VW w przypadku gdy za projekt odpowiedzialna jest organizacja (tzw. co-design) współczynnik KVV będzie wynosił od 10 do 90%. Natomiast jeśli projekt jest przekazany do realizacji przez klienta współczynnik KVV ulega zmniejszeniu do 20-30%. Dodać tutaj należy także jeden scenariusz odnoszący się do materiałów znormalizowanych, dla których KVV będzie najmniejsze i wynosi 10%. Oczywiście możliwe są też inne konfiguracje w zależności od uzgodnionych zapisów kontraktowych między stronami.
  • Odpowiedzialności za proces wytwarzania – 100% kosztów ponoszonych jest w tym wypadku przez organizację, gdy zdefiniowana przyczyna źródłowa odnosi się bezpośrednio do niezgodności przypisanej do procesu produkcyjnego.
  • Odpowiedzialność za instruowanie – określająca, czy w przypadku wystąpienia problemu z sieci gwarancyjnej (albo bezpośrednio zgłoszonej przez zakład produkcyjny) było zorganizowane wcześniej przez organizację spotkanie z klientem. Jego celem jest przedstawienie oraz zatwierdzenie sposobu przemieszczania części (en. handling), w celu uniknięcia ich uszkodzenia na przykład poprzez trzymanie części za przewody co w konsekwencji może powodować jego uszkodzenie lub wypięcie wtyczki. Takie wymaganie znajduje się w formularzu MLA na poziomie 5. Punkt, który powinien być w tym zakresie omówiony z klientem to 5.4.1.

Kiedy rozpocząć przygotowanie do analizy części z rynku wg. VDA FFA?

Działalność związana z analizą części gwarancyjnych powinna być rozpoczęta w fazie uruchomieniowej podczas przeprowadzania MLA , które w zależności od zdefiniowanego ryzyka w projekcie (A, B, C) jest przeprowadzane przez klienta lub organizację. Takie wymaganie znajduje się w formularzu MLA  na poziomie 4. Punkt, który powinien być w tym zakresie omówiony z klientem to 4.2.5 (gdzie przywołany jest dokument VDA FFA).

Natomiast w przypadku aktywności dotyczącej eskalacji problemu w projekcie klient może przeprowadzić w zakładzie produkcyjnym podczas fazy uruchomieniowej audyt procesu wg.VDA 6.3 obejmującym sekcje 2, 3 oraz 4. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ w sekcji 3 i 4 znajdują się pytania dot. planowania procesu dla analizy zwrotów gwarancyjnych oraz jej realizacji (odpowiednio punkty 3.4 oraz 4.7).

Inna sytuacja występuje w przypadku przeprowadzania wewnętrznego audytu produkcyjnego, który organizacja dla produkcji bieżącej powinna przeprowadzać  1/12 miesięcy. W takim przypadku,  ocenie będzie poddane pytanie 7.4, które jest ekwiwalentem pytań z sekcji 6 i 7 z formularza audytowego FFA.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.automotivequal.pl/wp-content/uploads/2018/01/art4.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}