Pomiary na maszynach współrzędnościowych

– zasady budowania programów pomiarowych

Agenda szkolenia:

1. Przypomnienia pojęcia metrologii

2. Klasyfikacja przyrządów pomiarowych oraz ich właściwy dobór w zależności od wymagania na rysunku

3. Błędy pomiarów, niepewność pomiaru

4. Współrzędnościowa technika pomiarowa

5. Elementy geometryczne i teoretyczne

6. Bazy wymiarowe, budowanie układów bazowych

7. Omówienie podstawowych tolerancji geometrycznych oraz ich metodyka pomiaru pod kątem współrzędnościowej techniki pomiarowej

8. Współrzędnościowe maszyny pomiarowe:

 • rodzaje
 • budowa

9. Sprawdziany funkcjonalne ,a pomiary współrzędnościowe – co wybrać

10. Budowa programu pomiarowego oraz określanie strategii pomiaru

11. Konflikt dostawca – klient a wynik pomiaru

12. Dyskusja i ćwiczenia na podstawie przykładów dostarczonych przez uczestników

Adresaci szkolenia:

 • kontrolerzy jakości
 • pracownicy laboratoriów pomiarowych długości i kąta
 • inżynierowie jakości i procesu
 • liderzy produkcyjni
 • specjaliści jakości, pomiarowcy
 • specjaliści jakości, pomiarowcy
 • liderzy zespołów produkcyjnych

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnik nauczy się :

 • czym jest współrzędnościowa technika pomiarowa
 • rozumienia wymiarowania wg zasady niezależności i powłoki oraz konsekwencji pomiarowych z tym związanych
 • co to są elementy zaobserwowane, zastępcze
 • jaka jest różnica między układem zerowym maszyny a układem zerowym wyrobu
 • prawidłowego budowania układów bazowych na podstawie rysunku elementu
 • jak zbudowany jest program pomiarowy
 • jak dobierać właściwą strategię pomiaru

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • dobór właściwej metody pomiarowej w zależności od specyfikacji wyrobu
 • poznanie zasad właściwego dokonywania pomiarów współrzędnościowych
 • właściwa interpretacja zapisów dotyczących funkcjonalności wyrobu
 • zwiększenie kompetencji pracowników wykorzystywanych przy sytuacjach spornych na linii dostawca – klient wynikających z niewłaściwej metodyki pomiaru
 • właściwe zrozumienie roli współrzędnościowej techniki pomiarowej w przedsiębiorstwie

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / cena

Czas trwania:

 • 2 dni (każdy 8 godzin lekcyjnych)

 

Cena:

Szkolenia wewnętrzne: proszę o kontakt z biurem

 

Cena obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe
 • Wydanie certyfikatu
 • Uczestnictwo w szkoleniu