Szkolenie – Odpowiedzialność prawna za produkt w branży automotive

Odpowiedzialność producenta, dostawcy, importera i pośrednika za produkt i jego bezpieczeństwo

Szkolenie akceptowane przez koncern VW

Szkolenie prowadzone przez prawnika

Agenda szkolenia:

1. Odpowiedzialność za produkt:

 • Wymagania przemysłu motoryzacyjnego dotyczące zagadnień odpowiedzialności za produkt i bezpieczeństwo produktu
 • Akty prawne prawa europejskiego
 • Charakter odpowiedzialności oraz przesłanki wyłączające odpowiedzialność
 • Definicja produktu oraz wymagany poziom bezpieczeństwa produktu
 • Podmioty odpowiedzialne i ograniczenie odpowiedzialności
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza w przypadku śmierci
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza w przypadku uszkodzenia ciała
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza poprzez wypłatę renty
  • Zadośćuczynienie
 • Przedawnienie i wygaśnięcie roszczeń
 • Brak możliwości wyłączenia odpowiedzialności

2. Bezpieczeństwo produktu

 • Ogólne zasady bezpieczeństwa
 • Obowiązki pośrednika i producenta
 • Obowiązek przekazania informacji o niebezpiecznych produktach właściwym organom państwowym
 • RAPEX – system szybkiego ostrzegania
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Akcja nawrotowa

3. Pozostałe uregulowania:

 • Odpowiedzialność prawna za produkt i bezpieczeństwo produktu w USA

Adresaci szkolenia:

 • Oficer jakości
 • Dyrektor jakości
 • Zastępca oficera jakości w branży automotive

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • Spełnienie wymagań grupy VW
 • Podniesienie świadomości pracowników odnośnie tematyki związanej z bezpieczeństwem produktu
 • Poznanie narzędzi służących do monitorowania eksploatacji produkowanego wyrobu

 

Metodyka szkolenia:
Wykład połączony z ćwiczeniami

Automotive Quality Solutions

Czas trwania / Cena:

Cena:

Odnośnie ceny dla szkoleń zamkniętych, które organizowane są bezpośrednio u klienta oraz zdalnie uprzejmie prosimy o kontakt z biurem. 

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

 

Czas trwania:

1 Dzień  – 8 godzin lekcyjnych