Agenda szkoleniowa:

1. Interpretacja wymagań 14001:2015 w kontekście sposobu ich audytowania

2. Zasady audytowania wg. ISO 19011

3. Cele i program auditu

4. Przeprowadzenie auditu

5. Przygotowanie auditu – plan i lista pytań auditowych

6. Przeprowadzenie działań auditowych

7. Ustalenia i wnioski z auditu

8. Raport z auditu

9. Zakończenie auditu

10. Przeprowadzenie działań poauditowych

11. Kompetencje i ocena auditorów

12. Praktyczne warsztaty

Adresaci szkolenia:

 • Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania środowiskowego
 • Specjaliści ds. środowiska
 • Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania środowiskowego
 • Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnik nauczy się:

 • Poprawnie interpretować punkty standardu ISO 14001:2015,
 • Opracowywać plan auditów systemu,
 • Przeprowadzać audit systemu
 • Interpretować wymagania oraz opracowywać raport z auditu,
 • Planować działania korygujące,

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla firmy:

 • zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych
 • poznanie najlepszych praktyk w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych
 • możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów auditowania z wieloletnim specjalistą-praktykiem,
 • możliwość doskonalenia w zakresie prowadzenia auditów wewnętrznych i ich skuteczności,
 • możliwość optymalizacji w zarządzaniu aspektami środowiskowymi i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu,

Automotive Quality Solutions

Czas trwania

 • 2 dni (po 8 godzin lekcyjnych)

 

 

Cena szkolenia zamkniętego:

 • Cena ustalana indywidualnie z klientem

 

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat