Agenda szkoleniowa:

1. Przedstawienie sposobu przeprowadzenia auditu zgodnie z ISO 19011

2. Interpretacja wymagań ISO 9001 w kontekście sposobu ich auditowania.

3. Cele i program auditu

4. Przeprowadzenie auditu

5. Przygotowanie auditu – plan i lista pytań auditowych

6. Przeprowadzenie działań auditowych

7. Ustalenia i wnioski z auditu

8. Raport z auditu

9. Zakończenie auditu

10. Przeprowadzenie działań poauditowych

11. Kompetencje i ocena auditorów

12. Praktyczne warsztaty

Adresaci szkolenia:

• Auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych,

• Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości,

• Osoby wdrażające systemy jakości,

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnik nauczy się:

 • Poprawnie interpretować punkty standardu ISO 9001,
 • Opracowywać plan auditów systemu, procesu i wyrobu,
 • Przeprowadzać audit systemu, procesu, wyrobu,
 • Interpretować wymagania oraz opracowywać raport z auditu,
 • Planować działania korygujące,

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla firmy:

Organizujemy szkolenia zawodowe, których celem jest nie tylko zwiększenie wiedzy teoretycznej uczestników, ale również zapoznanie ich z szeregiem rozwiązań praktycznych, które zwiększą skuteczność i wydajność prowadzonych działań. Dzięki nam każdy audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 będzie mógł wspomóc swoje przedsiębiorstwo weryfikując, czy obowiązujące procedury zgadzają się z przyjętymi standardami.

Korzyści dla firmy:

 • zwiększenie wydajności i skuteczności przedsiębiorstwa, jednocześnie działając zgodnie z obowiązującymi standardami ISO 9001:2015,
 • możliwość opublikowania na swojej stronie certyfikatu z przebytego szkolenia zawodowego, potwierdzającego nabyte kwalifikacje,
 • poznanie i wykorzystanie metod, które znacząco przyspieszą całą procedurę, nie spowalniając rozwoju przedsiębiorstwa,
 • porównanie obecnych procedur z tymi opisanymi w standardach w celu weryfikacji ich poprawności oraz zaplanowania potencjalnych zmian,
 • przedyskutowanie z profesjonalistą wątpliwości oraz problemów zastanych w firmie, otrzymując wskazówki, w jaki sposób je rozwiązać.

Automotive Quality Solutions

Czas trwania

 • 2 dni (po 8 godzin lekcyjnych)

 

 

Cena szkolenia zamkniętego:

 • Cena ustalana indywidualnie z klientem

 

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat