Kontrola wymiarowa i badanie funkcjonalności w odniesieniu do wymagania IATF 8.6.2 i CSR’ów

Walidacja wyrobu w fazie uruchomieniowej jest jedną z tych aktywności dostawcy, którą przeprowadza się także podczas bieżącej produkcji. W tym wypadku zastosowanie ma termin rekwalifikacji, usankcjonowany wymaganiem IATF 8.6.2 oraz wymaganiami specyficznymi klientów (CSR).

Z tego powodu warto zapoznać się z podstawowymi zasadami dot. tego obszaru aktywności organizacji.

IATF 8.6.2 Kontrola wymiarowa i badanie funkcjonalności  – założenia

Powyższe wymaganie informuje, że każdy wyrób (lub rodzina wyrobów) powinna mieć przeprowadzone odpowiednią kontrolę wymiarową oraz pomiary funkcjonalności. Nie mamy w nim natomiast zawartego zapisu dotyczącego częstotliwości przeprowadzania powyższych kontroli, które są zawarte w odpowiednich wymaganiach specyficznych klientów.

IATF 8.6.2 Kontrola wymiarowa i badanie funkcjonalności  – zestawienie CSR’ów

Zarządzając projektem danego klienta warto dokładnie przeanalizować odpowiednią dokumentację. Poniżej przedstawiamy zestawienie dla klientów, którzy takie wymagania w tym zakresie posiadają:

Stellantis-FCA (EMEA/LATAM) dla tego klienta rekwalifikacja (lub rewalidacja) wyrobu musi być przeprowadzana raz na 12 miesięcy (podobnie jak dla zakładów znajdujących się w Ameryce Północnej), a informacje, które są wkładem do opracowania badań rewalidacyjnych definiuje się podczas spotkania  Advance Quality Planning między inżynieringiem organizacji i klienta.

Dokument, z którym organizacja powinna się zapoznać przy tej okazji to Supplier Product Validation (SPV), gdzie znajduje się odpowiednia kolumna informująca, czy dane badanie musi być przeprowadzone w ramach rekwalifikacji. W przypadku natomiast gdy ta kolumna nie zostanie wypełniona, dostawca będzie musiał powtarzać wszystkie testy.

Informacje dot. zakresu przeprowadzanych testów powinny być uwzględnione w Planie Kontroli, co jest usankcjonowane w pytaniu 7.2. podczas przeprowadzenia audytu procesu.

– Ford – dla tego klienta podobnie jaka dla Stellantis-FCA rewalidacja wyrobu musi być przeprowadzana raz na 12 miesięcy. Dodatkowo w CSR’ach znajduje się informacja, że ilość wzorców użytych do tej aktywności powinna wynosić 5 sztuk oraz że w przypadku gdy forma / narzędzie jest wielogniazdowe, wystarczające jest przeprowadzanie testów tylko dla jednego z nich.

VW ten klient w przeciwieństwie do tych wymienionych wcześniej, posiada mniej restrykcyjne wymagania w odniesieniu do częstotliwości, które wynoszą 36 miesięcy. Dodatkowo więcej informacji w tym temacie przywołanych jest w dokumencie VDA „RPP – Solidny Proces Produkcyjny” (en. „Robust Production Processes”) oraz w nowym wydaniu podręcznika VDA 2 z 2020 roku.

BMW – rekwalifikacja powinna być przeprowadzana coroczne bazując na standardach Group Standard 90018-1 oraz 90018-2.

– Daimler – dostawca jest zobowiązany do corocznego sprawdzania, czy jego dostawy są zgodne ze specyfikacją Daimlera. Więcej informacji znajduje się w standardzie MBST 14/06, sekcja 5, paragraf 9.

Kontrola wymiarowa i badanie funkcjonalności - wymagania klientów

Tabela 1. Zestawienie wymagań specyficznych klientów w odniesieniu do wymagania IATF 8.6.2

Pozostali klienci: Stellantis-PSA, GM, Renault nie posiadają takich wymagań specyficznych, dlatego w tym przypadku należy spełnić wymagania IATF poprzez odpowiednie zdefiniowanie i wdrożenie okresowej rekwalifikacji uwzględniając przy tym analizę ryzyka.

Kontrola wymiarowa i badanie funkcjonalności – o czym warto pamiętać podczas definiowania?

Bardzo istotnym elementem definiowania aktywności odnoszącej się do rekwalifikacji wyrobu jest zaangażowania inżynieringu dostawcy. W ten sposób zakres badań rekwalifikacyjnyjch może być zdefiniowany bazując na wiedzy dot. dostępności odpowiedniego oprzyrządowania testującego, które było użyte przy walidacji.

Dodatkowo warto pamiętać, aby w przypadku gdy testy rekwalifikacyjne zlecane są do firm zewnętrznych, uwzględnić ten fakt przy kwotacji projektu. Dzięki temu w trakcie bieżącej produkcji będzie możliwe uwzględnienie odpowiednie kosztów w planowanych wydatkach.

Ostatnim elementem jaki warto uzgodnić z klientem jest czas przechowywania części po testach rekwalifikacyjnych. Jest to o tyle istotne, ponieważ klient w przypadku wystąpienia problemu w sieci gwarancyjnej może dodatkowo poprosić o przedstawienie części, dla których w tym okresie były przeprowadzone testy w ramach kontroli wymiarowej i badań funkcjonalności.