Jak działalność Flying Doktorów może poprawić osiągi przy zarządzaniu zwrotami gwarancyjnymi

Działalność Flying Doktorów (Man in the Van) w trakcie zarządzania zwrotami gwarancyjnymi może odgrywać kluczową role w poprawie głównych KPI’ów organizacji (na przykład: IPTV – incident per thousand vehicles, TF – technical factor , CPU – cost per unit, ilość zwrotów).

Najbardziej istotne korzyści są wylistowane poniżej:

  • Ich działalność pozwala na wcześniejsze zdiagnozowanie problemu oraz jego analizę dzięki czemu organizacja nie musi angażować swoich zasobów

  • Wyniki sztuk z niepotwierdzoną wadą z punktu widzenia definiowania Technical Factor mają wpływ na procent sztuk odrzuconych, który zmniejsza udział dostawcy w ponoszonych kosztach
  • Przed wizytą u dilera istotne jest, aby Flying Doktor posiadał pełną wiedzę dotyczącą sztuki, która będzie analizowana. Dlatego tak istotne jest aby na tym etapie przygotowania do analizy organizacja dostarczyła wszystkich niezbędnych informacji w oparciu o identyfikowalność.
  • Dzięki wizytom przeprowadzanym u dilerów możliwe jest automatyczne odrzucenie reklamacji w przypadku stwierdzenia podmienionych komponentów poza siedzibą organizacji
  • Osoby takie muszą być wyposażone w pełny sprzęt diagnostyczny dostarczony przez zakład organizacji (oprogramowanie SW, laptop, stetoskop, kamera do kręcenia filmów, opcjonalnie sztuka na podmianę).

 

Kiedy organizacja zdecyduje się na uruchomienie Flying Doktorów ważne jest, aby w celu zweryfikowania komponentów bezpośrednio u dealerów, uczestniczyli oni w dedykowanych szkoleniach w zakładzie produkującym dane komponenty. Szkolenie takie powinno obejmować następujące obszary:

  • Szkolenie produktowe przeprowadzone przez np. inżynierów wsparcia produktu
  • Szkolenie na linii produkcyjnej, w celu zapoznania specjalisty z procesami montażowymi.
  • Szkolenie z wcześniej odnotowanych problemów jakościowych obejmujących zarówno obszary 0-km jak i gwarancyjne
  • Szkolenie w diagnostyce elektrycznej (dział zajmujący się analizowaniem problemów elektrycznych) – jeśli organizacji produkuje komponenty elektroniczne
  • Szkolenie w diagnostyce mechanicznej, która przeprowadza testy drogowe zwróconych komponentów w środowisku samochodowym.

Flying Doktorzy mogą być także przeznaczeni do innych obszarów, które będą wspierać działalność organizacji. W tym puncie warto wspomnieć między innymi, że mogą oni dodatkowo weryfikować w jaki sposób diler przenosi części serwisowe, w celu ich wymiany na część wadliwą, które jest ważne, w przypadku stwierdzenia niezgodności dla problemów, które występują w niedługim okresie czasu po zamontowaniu samochodu.

Flying Doctor może przeprowadzić szkolenie w danej stacji serwisowej, a systemowo OEM może wysłać do stacji dilerskich informację o prawidłowym sposobie przemieszczania komponentów. Dzięki temu organizacje pokazują klientowi proaktywność, która ma pozytywny wpływ na budowanie długoterminowych relacji.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.automotivequal.pl/wp-content/uploads/2018/01/art4.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}