FGP.42 – Supplier Quality Sourcing Package – Stellantis (ex-FCA) Specyficzne Wymagania Klienta

FGP.42 – Supplier Quality Sourcing Package jest jednym z tych dokumentów, rozpatrywanych podczas składania oferty przez organizację dla przyznania nowego biznesu, który znajduje odzwierciedlenie w wielu CSR’ach grupy Stellantis (ex-FCA) opublikowanych na stronach IATF.

FCA Specyficzne Wymagania Klienta – FGP.42 – Supplier Quality Sourcing Package

Rys. 1. Zależność zastosowania pozostałych aktywności od uzgodnień z FGP.42.

Basic Requirement Check List

Pierwszy z dokumentów znajdujących się w Supplier Quality Sourcing Package, to Lista Kontrolna Podstawowych Wymagań (Basic Requirement Check List), która jako CSR jest przywoływana w następujących wymaganiach IATF:

  • 4.4.1.1 – Zgodność wyrobów i procesów
  • 7.1.3.1 – Planowanie zakładu, infrastruktury i wyposażenia

Szczegóły dotyczące stosowania Listy Kontrolnej Podstawowych Wymagań, jako CSR Stellantis (ex-FCA) regulują normy FGP.01 oraz w FGP.39.

FGP.42 w odniesieniu do Additional Quality Requirements

Drugi z dokumentów zdefiniowanych przez Stellantis (ex-FCA) jako CSR znajdujący się Supplier Quality Sourcing Package, to Dodatkowe Wymagania Jakościowe (Additional Quality Requirements – AQR), przywołane w wymaganiu 8.2.2., który odnosi się do określenia wymagań dotyczących wyrobów i usług. Więcej szczegółów na temat tego dokumentu przedstawionych jest w osobnej publikacji.

Dostawcy „Direct-Buy”

Kolejny punkt, który klient przywołuje jako CSR, to informacja dotycząca dostawców wskazanych przez klienta („Direct-Buy”) przywołana w wymaganiu 8.4.1.3. Klient między innymi określa w nim sposób zarządzania takimi poddostawcami oraz odpowiedzialności dotyczące zarówno fazy przedprodukcyjnej (pre-launch phase) jak i w bieżącej produkcji.

Jeśli organizacja ma jednego lub więcej wskazanych dostawców, to w fazie uruchomieniowej klient jest odpowiedzialny za Advance Quality Planning, Process Audit i Production Demonstration Run, aż do uzyskania Pełnego Zatwierdzenia (Full Apporoval). W tej fazie organizacja powinna uczestniczyć wspólnie z klientem w aktywnościach u poddostawcy „Direct-Buy”, chyba że inaczej ustalono przez Klienta (np. w matrycy odpowiedzialności RASI chart).

Natomiast w przypadku bieżącej produkcji organizacja jest odpowiedzialna za zarządzanie bieżącymi tematami jakościowymi takiego poddostawcy, współpracując z klientem, w celu rozwiązywania tematów.

Forever Requirements

Są ostatnim dokumentem przywoływanym przez klienta w FGP.42 jako CSR, odnosząc się do wymagań IATF w punkcie 7.4 (Komunikacja). W tym wymaganiu klient między innymi informuje o potrzebie proaktywnego podejścia organizacji w przypadku wystąpienia problemów jakościowych oraz logistycznych. Definiuje także sposób, w jaki organizacja powinna postępować w przypadku wystosowania prośby do zakładu klienta odnośnie jakiejkolwiek zmiany w procesie, produkcie oraz u poddostawców.

W przypadku niespełnienia powyższych wymagań klient zastrzega sobie prawo wystawienia reklamacji jakościowej w odniesieniu do normy 08018 – zdefiniowanej jako Forever Requirements Voilation wystawianej w systemie SQP (Supply Quality Performance). Finalnie taka reklamacja może także doprowadzić do otworzenia procedury Quality New Business on Hold.

Powyższe wymagania występują także w punkcie 8.4.3.1 (Informacje dla zewnętrznych dostawców – uzupełnienie), w którym klient informuje o konieczności przekazania FR w całym łańcuchu dostaw.

Pobierz bezpłatny ebook Stellantis (ex-FCA) – wszystko co musisz wiedzieć o współpracy

Pobierz BEZPŁATNIE nasze E-BOOKI

X