FCA Specyficzne Wymagania Klienta – Oświadczenie dotyczące Wymagań (Statement of Requirement – SoR)

Oświadczenie dotyczące Wymagań (Statement of Requirement) jest jednym z tych dokumentów, rozpatrywanych podczas składania oferty przez organizację dla przyznania nowego biznesu, który znajduje odzwierciedlenie w wielu CSR’ach grupy FCA opublikowanych na stronach IATF.

Basic Requirement Check List

Pierwszy z dokumentów znajdujących się w SoR, to Lista Kontrolna Podstawowych Wymagań (Basic Requirement Check List), która jako CSR jest przywoływana w następujących wymaganiach IATF:

  • 4.4.1.1 – Zgodność wyrobów i procesów
  • 7.1.3.1 – Planowanie zakładu, infrastruktury i wyposażenia

Szczegóły dotyczące stosowania Listy Kontrolnej Podstawowych Wymagań, jako CSR FCA regulują normy FGP.01 oraz w FGP.39.

 

Additional Quality Requirements

Drugi z dokumentów zdefiniowanych przez FCA jako CSR znajdujący się Oświadczeniu dotyczącym Wymagań, to Dodatkowe Wymagania Jakościowe (Additional Quality Requirements – AQR), przywołane w wymaganiu 8.2.2., który odnosi się do określenia wymagań dotyczących wyrobów i usług. Więcej szczegółów na temat tego dokumentu przedstawionych jest w osobnej publikacji.

 

Dostawcy „Direct-Buy”

Kolejny punkt, który FCA przywołuje jako CSR odnoszący się do SoR, to informacja dotycząca dostawców wskazanych przez klienta („Direct-Buy”) przywołana w wymaganiu 8.4.1.3. Klient między innymi określa w nim sposób zarządzania takimi poddostawcami oraz odpowiedzialności dotyczące zarówno fazy przedprodukcyjnej (pre-launch phase) jak i w bieżącej produkcji.

Jeśli organizacja ma jednego lub więcej wskazanych dostawców, to w fazie uruchomieniowej klient jest odpowiedzialny za Process Planning Review, Process Audit (obydwa obecnie zastępowane przez PPAP) i Production Demonstration Run, aż do uzyskania Pełnego Zatwierdzenia (Full Apporoval). W tej fazie organizacja powinna uczestniczyć wspólnie z klientem w aktywnościach u poddostawcy „Direct-Buy”, chyba że inaczej ustalono przez Klienta (np. w matrycy odpowiedzialności RASI chart). Natomiast w przypadku bieżącej produkcji organizacja jest odpowiedzialna za zarządzanie bieżącymi tematami jakościowymi takiego poddostawcy, współpracując z klientem, w celu rozwiązywania tematów.

Forever Requirements

Są ostatnim dokumentem przywoływanym przez klienta jako CSR, odnosząc się do wymagań IATF w punkcie 7.4 (Komunikacja). W tym wymaganiu klient między innymi informuje o potrzebie proaktywnego podejścia organizacji w przypadku wystąpienia problemów jakościowych oraz logistycznych. Definiuje także sposób, w jaki organizacja powinna postępować w przypadku wystosowania prośby do zakładu klienta odnośnie jakiejkolwiek zmiany w procesie, produkcie oraz u poddostawców. W przypadku niespełnienia powyższych wymagań klient zastrzega sobie prawo wystawienia reklamacji jakościowej w odniesieniu do normy 08018 – zdefiniowanej jako Forever Requirements Voilation wystawianej w systemie SQP (Supply Quality Performance). Finalnie taka reklamacja może także doprowadzić do otworzenia procedury  Quality New Business on Hold.

Powyższe wymagania występują także w punkcie 8.4.3.1 (Informacje dla zewnętrznych dostawców – uzupełnienie), w którym klient informuje o konieczności przekazania FR w całym łańcuchu dostaw.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.automotivequal.pl/wp-content/uploads/2018/01/art4.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}