CQI-9 w odniesieniu do wymagań specyficznych klienta oraz IATF 16949

Branża motoryzacyjna, jest jedną z głównych gałęzi przemysłu składających się na sektor produkcyjny.

Szerokie zastosowanie znajdują w nim procesy specjalne takie hartowanie indukcyjne, utwardzanie powierzchniowe w postaci nawęglania lub azotowania, a także procesy spawalnicze.

Ciągłe doskonalenie i automatyzacja procesów cieplnych, rozwój maszyn do obróbki cieplnej, a także minimalizacja  kosztów
i optymalizacja procesów obróbki cieplnej, znalazła swoje zastosowanie przy produkcji elementów układów kierowniczych, kół zębatych, tarcz hamulcowych, półosi, tłoków czy zaworów.

Konkurencyjność produktów i półwyrobów wymaga od dostawców branży motoryzacyjnej konieczności sprostania wymaganiom klienta i spełnienia potrzeb zadeklarowanych przez organizację pod względem zakupu, warunków i czasu dostawy, a także wymagań jakościowych.

CQI-9 w odniesieniu do wymagań OEM oraz dostawców

Schemat 1. Stosowanie standardu CQI-9 jest wymaganie nie tylko przez klientów (OEM) ale także dostawców.

Standard CQI-9 stanowi załącznik do wymagań IATF 16949 w sekcji 4.3.2. „Specyficzne wymagania klienta” i obowiązuje wszystkich dostawców motoryzacyjnych.

Standard CQI-9 – w jakim celu stosujemy?

Przeprowadzanie oceny systemu obróbki cieplnej ma na celu zapewnienie zorganizowanego i uniwersalnego podejścia do zarządzania procesami cieplnymi, opracowania systemu ciągłego doskonalenia, a także zapobiegania odrzutom i redukcji kosztów braków powstałych w całym łańcuchu dostaw. Kluczowym aspektem z punktu widzenia OEM jest nacisk na ograniczenie kampanii nawrotowych, zwrotów i roszczeń związanych z gwarancyjnością produktów.

Standard CQI-9 stanowi swoistego rodzaju przewodnik mający na celu zapewnienie właściwego nadzorowania, zarządzania i oceny procesów cieplnych poprzez zastosowanie najlepszych praktyk, rozwiązań i usprawnień. Poprzez analizę ryzyka pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych problemów i zabezpieczenie procesu na etapie rozwoju, industrializacji i produkcji seryjnej przy wykorzystaniu analizy FMEA, będącą częścią APQP.

W wyniku ciągłego nadzorowania,  doskonalenia i rozwoju, procesy cieplne są zarządzane poprzez praktyczne wykorzystanie podstawowych narzędzi jakościowych takich jak statystyczna kontrola procesu, analiza wykonalności i zdolności procesu, a także znajomość norm i standardów (ISO, PN-EN, DIN, ASTM) w nadzorowaniu i kalibracji narzędzi kontrolno-pomiarowych takich jak sprzęt laboratoryjny i maszynowy.

Z punktu widzenia nadzorowania wymagań IATF dla sekcji 9.2.2.3 „Audyty procesu wytwarzania” należy też pamiętać, że musi być on uwzględniany w corocznym harmonogramie audytów procesu. Wynika to z czasookresu zdefiniowanego w podręczniku referencyjnym. Wymaga on od firm stosowania oceny corocznej. Inną kwestią są odpowiednie uprawnienia, jakie musi posiadać wewnętrzny audytor wiodący, który będzie przeprowadzał taki audyt.

Katarzyna Adamczyk

Specjalista ds. Obróbki Cieplnej