FCA Planowanie i Audyt Procesu jest podstawowym narzędziem jakościowym stosowanym przez przedstawiciela klienta FCA – Supplier Quality Engineer. Reguły stosowania PPA wyspecyfikowane są w normie FGP.13.

W wymaganiach specyficznych klienta wyemitowanych w kwietniu 2017 na stronach IATF’u, norma ta jest przyporządkowana do następujących punktów wymagań:

  • 8.1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
  • 8.1.1. Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi – uzupełnienie
  • 8.2.3.1.2 Charakterystyki specjalne wyznaczone przez klienta
  • 8.3.3. Dane wejściowej do projektowania i rozwoju
  • 8.3.4.3 Program prototypów
  • 8.5.1.1. – Plan Kontroli

Natomiast w poniższych punktach PPA jest przywoływane jako dodatkowe wymaganie nieobejmujące normy FGP.13:

  • 8.4.2.2. Wymagania prawne i regulacyjne: punkt 9D z PPA przywołany jest jako wymóg obligatoryjnego aktualizowania bazy MDS odnośnie produkowanego wyrobu obejmującego proces produkcyjny organizacji oraz jej poddostawców
  • 8.3.2.1 Planowanie projektowania i rozwoju: informuje, że Przeglądy Planowania Procesu (Process Planning Review – PPR) oraz Audyt Procesu (PA) są wykonywane przy użyciu wspólnego formularza PPA.

Dodatkowo organizacja musi zapewnić, że wszystkie wymagania, które są zawarte w AQR’ach muszą być przekazane i rozpowszechnione w całym łańcuchu dostaw (jeśli wymagania odnoszą się także do czynności przeprowadzonych przez nich). Wymóg ten jest weryfikowany w Audycie Procesu w punkcie dotyczącym Zarządzania Poddostawcami.

Wymagania zawarte w PPA są wspólne dla PPR oraz dla PA.

Różnice dotyczą sposobu ich weryfikowania w zależności od fazy uruchomieniowej: od przyznania biznesu organizacji do fazy Weryfikacji Procesu (VP) wszystkie czynności przeprowadzane przez klienta są przeprowadzane w oparciu o PPR. Natomiast od VP do bieżącej produkcji ocena organizacji odbywa się poprzez przeprowadzanie Audytu Procesu. Wynika to z faktu, że od fazy Weryfikacji Procesu organizacja powinna posiadać w docelowej lokalizacji definitywne oprzyrządowanie.

Działalność w oparciu o PPA może być przeprowadzana przez przedstawiciela klienta w przypadku organizacji zdefiniowanych jako „Customer Monitored” jak i przez przedstawicieli organizacji dla dostawców zdefiniowanych jako „Supplier Monitored”. Informacja odnośnie odpowiedzialności za przeprowadzanie tych dwóch czynności uwarunkowana jest w głównej mierze od kompleksowości produkowanego wyrobu, historii współpracy z daną organizacją, występowania charakterystyk bezpieczeństwa oraz użytych technologii wytwórczych.